اسمال بیزینس سری 300

(Showing 1 – 36 products of 41 products)

نمایش:

سوئیچ SG300-28

نکات مهم
 •  26 پورت شبکه 10/100/1000
 • دو پورت Combo Gigabit SFP
 • مدل SG300-28
 • برند سیسکو
 • ظرفیت سوئیچینگ 41.67 میلیون بسته بر ثانیه
 • سرعت انتقال 56 گیگابیت بر ثانیه
 • حافظه رم سوئیچ 128 مگابایت
 • حافظه فلش سوئیچ 16 مگابایت

سوئیچ SG300-20

نکات مهم
 •  18 پورت شبکه 10/100/1000
 • دو پورت Combo Gigabit SFP
 • مدل SG300-20
 • برند سیسکو
 • ظرفیت سوئیچینگ 29.76 میلیون بسته بر ثانیه
 • سرعت انتقال 40 گیگابیت بر ثانیه
 • حافظه رم سوئیچ 128 مگابایت
 • حافظه فلش سوئیچ 16 مگابایت

سوئیچ SG300-10PP

نکات مهم
 •  8 پورت شبکه گیگابیت
 • دو پورت Combo Gigabit SFP
 • مدل SG300-10PP
 • برند سیسکو
 • ظرفیت سوئیچینگ 14.88 میلیون بسته بر ثانیه
 • سرعت انتقال 20 گیگابیت بر ثانیه
 • حافظه رم سوئیچ 128 مگابایت
 • حافظه فلش سوئیچ 16 مگابایت

سوئیچ SG300-10SFP

نکات مهم
 •  10 پورت شبکه گیگابیت
 • دو پورت Combo Gigabit SFP
 • مدل SG300-10SFP
 • برند سیسکو
 • ظرفیت سوئیچینگ 14.88 میلیون بسته بر ثانیه
 • سرعت انتقال 20 گیگابیت بر ثانیه
 • حافظه رم سوئیچ 128 مگابایت
 • حافظه فلش سوئیچ 16 مگابایت

سوئیچ SF300-10MPP

نکات مهم
 •  8 پورت شبکه گیگابیت
 • دو پورت Combo Gigabit SFP
 • مدل  SF300-10MPP
 • برند سیسکو
 • ظرفیت سوئیچینگ 14.88 میلیون بسته بر ثانیه
 • سرعت انتقال 20 گیگابیت بر ثانیه
 • حافظه رم سوئیچ 128 مگابایت
 • حافظه فلش سوئیچ 16 مگابایت

سوئیچ SF302-08PP

نکات مهم
 •  8 پورت شبکه 10/100
 • دو پورت Combo Gigabit SFP
 • مدل  SF302-08PP
 • برند سیسکو
 • ظرفیت سوئیچینگ 4.17 میلیون بسته بر ثانیه
 • سرعت انتقال 5.6 گیگابیت بر ثانیه
 • حافظه رم سوئیچ 128 مگابایت
 • حافظه فلش سوئیچ 16 مگابایت

سوئیچ SF302-08MPP

نکات مهم
 •  8 پورت شبکه 10/100
 • دو پورت Combo Gigabit SFP
 • مدل  SF302-08MPP
 • برند سیسکو
 • ظرفیت سوئیچینگ 4.17 میلیون بسته بر ثانیه
 • سرعت انتقال 5.6 گیگابیت بر ثانیه
 • حافظه رم سوئیچ 128 مگابایت
 • حافظه فلش سوئیچ 16 مگابایت

سوئیچ SF302-08

نکات مهم
 •  8 پورت شبکه 10/100
 • دو پورت Combo Gigabit SFP
 • مدل  SF302-08
 • برند سیسکو
 • ظرفیت سوئیچینگ 4.17 میلیون بسته بر ثانیه
 • سرعت انتقال 5.6 گیگابیت بر ثانیه
 • حافظه رم سوئیچ 128 مگابایت
 • حافظه فلش سوئیچ 16 مگابایت

سوئیچ SF300-48

نکات مهم
 •  48 پورت شبکه 10/100
 • دو پورت Combo Gigabit SFP
 • مدل  SF300-48
 • برند سیسکو
 • ظرفیت سوئیچینگ 13.1 میلیون بسته بر ثانیه
 • سرعت انتقال 17.6 گیگابیت بر ثانیه
 • حافظه رم سوئیچ 128 مگابایت
 • حافظه فلش سوئیچ 16 مگابایت

سوئیچ SF300-24PP

نکات مهم
 •  24 پورت شبکه 10/100
 • دو پورت Combo Gigabit SFP
 • مدل  SF300-24PP
 • برند سیسکو
 • ظرفیت سوئیچینگ 9.52 میلیون بسته بر ثانیه
 • سرعت انتقال 12.8 گیگابیت بر ثانیه
 • حافظه رم سوئیچ 128 مگابایت
 • حافظه فلش سوئیچ 16 مگابایت

سوئیچ SF300-24MP

نکات مهم
 •  24 پورت شبکه 10/100
 • چهار پورت Combo Gigabit SFP
 • مدل  SF300-24MP
 • برند سیسکو
 • ظرفیت سوئیچینگ 9.52 میلیون بسته بر ثانیه
 • سرعت انتقال 12.8 گیگابیت بر ثانیه
 • حافظه رم سوئیچ 128 مگابایت
 • حافظه فلش سوئیچ 16 مگابایت

سوئیچ SF300-24

نکات مهم
 •  24 پورت شبکه 10/100
 • دو پورت Combo Gigabit SFP
 • مدل  SF300-24
 • برند سیسکو
 • ظرفیت سوئیچینگ 9.52 میلیون بسته بر ثانیه
 • سرعت انتقال 12.8 گیگابیت بر ثانیه
 • حافظه رم سوئیچ 128 مگابایت
 • حافظه فلش سوئیچ 16 مگابایت

سوئیچ SF350-24MP

نکات مهم
 • 24 پورت شبکه 10/100
 • دو پورت Combo Gigabit SFP
 • مدل SF350-24MP
 • برند سیسکو
 • ظرفیت سوئیچینگ 9.52 میلیون بسته بر ثانیه
 • سرعت انتقال 12.8 گیگابیت بر ثانیه

سوئیچ SG300-52

نکات مهم
 • 50 پورت شبکه 10/100/1000
 • دو پورت Combo Gigabit SFP
 • مدل SG300-52
 • برند سیسکو
 • ظرفیت سوئیچینگ 77.38 میلیون بسته بر ثانیه
 • سرعت انتقال 104 گیگابیت بر ثانیه
 • حافظه رم سوئیچ 128 مگابایت
 • حافظه فلش سوئیچ 16 مگابایت

سوئیچ SG300-28PP

نکات مهم
 •  26 پورت شبکه 10/100/1000
 • دو پورت Combo Gigabit SFP
 • مدل SG300-28PP
 • برند سیسکو
 • ظرفیت سوئیچینگ 41.67 میلیون بسته بر ثانیه
 • سرعت انتقال 56 گیگابیت بر ثانیه
 • حافظه رم سوئیچ 128 مگابایت
 • حافظه فلش سوئیچ 16 مگابایت

سوئیچ SG300-28MP

نکات مهم
 •  26 پورت شبکه 10/100/1000
 • دو پورت Combo Gigabit SFP
 • مدل SG300-28MP 
 • برند سیسکو
 • ظرفیت سوئیچینگ 41.67 میلیون بسته بر ثانیه
 • سرعت انتقال 56 گیگابیت بر ثانیه
 • حافظه رم سوئیچ 128 مگابایت
 • حافظه فلش سوئیچ 16 مگابایت

سوئیچ SF302-08PP-K9-EU سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری 300
 • دارای 8 پورت اترنت 10/100 با قابلیت PoE
 • 2 پورت combo Gigabit SFP
 • پشتیبانی از جدول MAC Address با سایز 16K
 • ظرفیت سوئیچینگ 5.6Gbps
 • قابلیت قرارگیری در رک 1U
 • پشتیبانی از RAM با ظرفیت 128MB و FLASH MEMORY  با ظرفیت 16MB

سوئیچ SRW248G4-K9 سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ PoE سیسکو ، سری SRW
 • دارای 48 پورت اترنت 10/100
 • 2 پورت گیگ اترنت 10/100/1000
 • 2 پورت combo Gigabit SFP
 • پشتیبانی از جدول MAC Address با سایز 16K
 • ظرفیت سوئیچینگ 17.6Gbps
 • قابلیت قرارگیری در رک 1U

سوئیچ SRW208MP-K9-EU سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ PoE سیسکو ، سری 300
 • دارای 8 پورت اترنت 10/100 با قابلیت PoE
 • 2 پورت combo SFP
 • پشتیبانی از جدول MAC Address با سایز 16K
 • ظرفیت سوئیچینگ 5.6Gbps
 • قابلیت قرارگیری در رک 1U
 • پشتیبانی از RAM با ظرفیت 128MB و FLASH MEMORY با ظرفیت 16MB

سوئیچ SRW2048-K9-UK سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ مدیریتی سیسکو ، سری 300
 • دارای 50 پورت گیگ اترنت 10/100/1000
 • 2 پورت combo Gigabit SFP
 • پشتیبانی از جدول MAC Address با سایز 16K
 • ظرفیت سوئیچینگ 104Gbps
 • قابلیت قرارگیری در رک 1U
 • پشتیبانی از RAM با ظرفیت 128MB و FLASH MEMORY با ظرفیت 16MB

سوئیچ SRW2048-K9-EU سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ مدیریتی سیسکو ، سری 300
 • دارای 50 پورت گیگ اترنت 10/100/1000
 • 2 پورت combo Gigabit SFP
 • پشتیبانی از جدول MAC Address با سایز 16K
 • قابلیت قرارگیری در رک 1U
 • پشتیبانی از RAM با ظرفیت 128MB و FLASH MEMORY با ظرفیت 16MB

سوئیچ SRW2008-K9-G5 سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری هوشمند 300
 • دارای 8 پورت گیگ اترنت 10/100/1000
 • 2 پورت SFP (mini-GBIC)
 • ظرفیت سوئیچینگ 20Gbps
 • پشتیبانی از RAM با ظرفیت 128MB و FLASH Memory با ظرفیت 16MB
 • MTBF یا همان عمر مفید دستگاه 74294 ساعت

سوئیچ SRW224G4-K9-EU سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری هوشمند 300
 • دارای 24 پورت اترنت 10/100
 • 2 پورت Combo SFP
 • 2 پورت گیگ اترنت 10/100/1000
 • ظرفیت سوئیچینگ 12.8Gbps
 • پشتیبانی از RAM با ظرفیت 128MB و FLASH Memory با ظرفیت 16MB
 • پروتکل مدیریت SNMP 1/2/3, RMON, HTTP/HTTPS, TFTP, DHCP, SSH, RADIUS, BOOTP, SNTP

سوئیچ SG300-52P سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری هوشمند 300
 • دارای 48 پورت گیگ اترنت 10/100/1000 با قابلیت PoE
 • 4 پورت combo Gigabit SFP
 • ظرفیت سوئیچینگ 104Gbps
 • پشتیبانی از RAM با ظرفیت 128MB و FLASH Memory با ظرفیت 16MB
 • قابلیت قرار گیری در یک واحد رک (1U)
 • MTBF عمر مفید 100,262 ساعت
 • دارای Jumbo Frame

سوئیچ SG300-28PP-K9-EU سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری هوشمند 300
 • دارای 26 پورت گیگ اترنت 10/100/1000 با قابلیت PoE
 • 2 پورت Combo SFP
 • ظرفیت سوئیچینگ 56Gbps
 • پشتیبانی از RAM با ظرفیت 128MB و FLASH Memory با ظرفیت 16MB
 • پروتکل مدیریت SNMP V1 / V2c / V3, HTTP / HTTPS

سوئیچ SG300-10PP-K9 سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری هوشمند 300
 • دارای 8 پورت گیگ اترنت 10/100/1000 با قابلیت PoE
 • 2 پورت Combo Ports (RJ-45 + SFP)
 • ظرفیت سوئیچینگ 20Gbps
 • پشتیبانی از RAM با ظرفیت 128MB و FLASH Memory با ظرفیت 16MB
 • دارای Jumbo Frame
 • پروتکل سوئیچ GVRP, GARP, DHCP
ویژهتماس بگیرید
سوئیچ PoE سیسکو SF302-08MPPسوئیچ PoE سیسکو SF302-08MPP

سوئیچ PoE سیسکو SF302-08MPP

نکات مهم
 • تعداد پورت : 
  • 44 پورت 10/100/1000
  • 4 پورت 10/100/1000 یا SFP
 • مدیریت لایه 2
 • ابعاد : 12.9 * 17.5 * 1.73 اینچ
 • DRAM : میزان 64 مگابایت
 • تعداد VLANs : میزان 255
ویژهتماس بگیرید
سوئیچ PoE سیسکو SF302-08PPسوئیچ PoE سیسکو SF302-08PP

سوئیچ PoE سیسکو SF302-08PP

نکات مهم
 • تعداد پورت : 
  • 44 پورت 10/100/1000
  • 4 پورت 10/100/1000 یا SFP
 • مدیریت لایه 2
 • ابعاد : 12.9 * 17.5 * 1.73 اینچ
 • DRAM : میزان 64 مگابایت
 • تعداد VLANs : میزان 255
ویژهتماس بگیرید
سوئیچ SF302-08 سیسکوسوئیچ SF302-08 سیسکو

سوئیچ SF302-08 سیسکو

نکات مهم
 • تعداد پورت : 
  • 44 پورت 10/100/1000
  • 4 پورت 10/100/1000 یا SFP
 • مدیریت لایه 2
 • ابعاد : 12.9 * 17.5 * 1.73 اینچ
 • DRAM : میزان 64 مگابایت
 • تعداد VLANs : میزان 255
ویژهتماس بگیرید
سوئیچ PoE سیسکو SF300-24MPPسوئیچ PoE سیسکو SF300-24MPP

سوئیچ PoE سیسکو SF300-24MPP

نکات مهم
 • تعداد پورت : 
  • 44 پورت 10/100/1000
  • 4 پورت 10/100/1000 یا SFP
 • مدیریت لایه 2
 • ابعاد : 12.9 * 17.5 * 1.73 اینچ
 • DRAM : میزان 64 مگابایت
 • تعداد VLANs : میزان 255
ویژهتماس بگیرید
سوئیچ PoE سیسکو SF300-24PPسوئیچ PoE سیسکو SF300-24PP

سوئیچ PoE سیسکو SF300-24PP

نکات مهم
 • تعداد پورت : 
  • 44 پورت 10/100/1000
  • 4 پورت 10/100/1000 یا SFP
 • مدیریت لایه 2
 • ابعاد : 12.9 * 17.5 * 1.73 اینچ
 • DRAM : میزان 64 مگابایت
 • تعداد VLANs : میزان 255
ویژهتماس بگیرید
سوئیچ SF300-24 سیسکوسوئیچ SF300-24 سیسکو

سوئیچ SF300-24 سیسکو

نکات مهم
 • تعداد پورت : 
  • 44 پورت 10/100/1000
  • 4 پورت 10/100/1000 یا SFP
 • مدیریت لایه 2
 • ابعاد : 12.9 * 17.5 * 1.73 اینچ
 • DRAM : میزان 64 مگابایت
 • تعداد VLANs : میزان 255
ویژهتماس بگیرید
سوئیچ SF300-48 سیسکوسوئیچ SF300-48 سیسکو

سوئیچ SF300-48 سیسکو

نکات مهم
 • تعداد پورت : 
  • 44 پورت 10/100/1000
  • 4 پورت 10/100/1000 یا SFP
 • مدیریت لایه 2
 • ابعاد : 12.9 * 17.5 * 1.73 اینچ
 • DRAM : میزان 64 مگابایت
 • تعداد VLANs : میزان 255
ویژهتماس بگیرید
سوئیچ PoE سیسکو SG300-10PPسوئیچ PoE سیسکو SG300-10PP

سوئیچ PoE سیسکو SG300-10PP

نکات مهم
 • تعداد پورت : 
  • 44 پورت 10/100/1000
  • 4 پورت 10/100/1000 یا SFP
 • مدیریت لایه 2
 • ابعاد : 12.9 * 17.5 * 1.73 اینچ
 • DRAM : میزان 64 مگابایت
 • تعداد VLANs : میزان 255
ویژهتماس بگیرید
سوئیچ SG300-10 سیسکوسوئیچ SG300-10 سیسکو

سوئیچ SG300-10 سیسکو

نکات مهم
 • تعداد پورت : 
  • 44 پورت 10/100/1000
  • 4 پورت 10/100/1000 یا SFP
 • مدیریت لایه 2
 • ابعاد : 12.9 * 17.5 * 1.73 اینچ
 • DRAM : میزان 64 مگابایت
 • تعداد VLANs : میزان 255
ویژهتماس بگیرید
سوئیچ SG300-10SFP سیسکوسوئیچ SG300-10SFP سیسکو

سوئیچ SG300-10SFP سیسکو

نکات مهم
 • تعداد پورت : 
  • 44 پورت 10/100/1000
  • 4 پورت 10/100/1000 یا SFP
 • مدیریت لایه 2
 • ابعاد : 12.9 * 17.5 * 1.73 اینچ
 • DRAM : میزان 64 مگابایت
 • تعداد VLANs : میزان 255
اسکرول به بالا

سبد خرید فروشگاه

بسته

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خرید کنید

ورود و ثبت نام