اسمال بیزینس سری 350

نمایش 23 نتیجه

نمایش:

سوئیچ SG350-10P

نکات مهم
 •  8 پورت شبکه 10/100/1000 
 • دو پورت Combo
 •  برند سیسکو 
 • ظرفیت سوئیچینگ 14.88میلیون بسته بر ثانیه 
 • پهنای باند 20 گیگابیت بر ثانیه
 • حافظه فلش سوئیچ 256 مگابایت
 • حافظه رم سوئیچ 512 مگابایت

سوئیچ SG350-10MP

نکات مهم
 •  8 پورت شبکه 10/100/1000 
 • دو پورت Combo Gigabit Ethernet/SFP
 • برند سیسکو
 • پهنای باند سوئیچینگ 20 گیگابیت بر ثانیه
 • میزان ارسال دیتا 14.88 میلیون بسته در ثانیه 

 

سوئیچ SF350-48

نکات مهم
 •  48 پورت شبکه 10/100/1000
 • دو پورت Combo Gigabit Ethernet/Gigabit
 • دو پورت SFP
 • برند سیسکو
 • ظرفیت سوئیچینگ 17.6 گیگابیت بر ثانیه
 • حافظه فلش سوئیچ 256 مگابایت
 • حافظه رم سوئیچ 512 مگابایت

سوئیچ SF350-24P

نکات مهم
 •  24 پورت شبکه 10/100
 • دو پورت Combo Gigabit Ethernet/Gigabit
 • دو پورت SFP Slots
 •  برند سیسکو
 • ظرفیت سوئیچینگ 9.52 میلیون بسته بر ثانیه
 • حافظه فلش سوئیچ 256 مگابایت
 • حافظه رم سوئیچ 512 مگابایت

سوئیچ SF350-48P سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری هوشمند 350
 • دارای 48 پورت اترنت 10/100 با قابلیت +PoE
 • 2 پورت combo Gigabit SFP
 • ظرفیت سوئیچینگ 17.6Gbps
 • پشتیبانی از RAM با ظرفیت 512MB و FLASH Memory با ظرفیت 256MB
 • قابلیت قرار گیری در یک واحد رک (1U)

سوئیچ SF350-24 سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری هوشمند 350
 • دارای 24 پورت اترنت 10/100 با قابلیت
 • 2 پورت SFP
 • 2 پورت Gigabit copper/SFP combo
 • نرخ ارسال 9.52 میلیون بسته در ثانیه
 • پهنای باند 12.8 گیگابیت بر ثانیه
 • ظرفیت بافر 12 مگابیت
 • قابلیت قرار گیری در یک واحد رک (1U)

سوئیچ SG350-X48 سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری هوشمند 350
 • دارای 48 پورت گیگ اترنت 10/100/1000
 • 2 پورت 10GE copper/SFP+ combo
 • 2 پورت +10GE SFP
 • ظرفیت سوئیچینگ 176Gbps
 • پشتیبانی از RAM با ظرفیت 512MB و FLASH Memory با ظرفیت 256MB
 • قابلیت قرار گیری در یک واحد رک (1U)

سوئیچ SG350-52P سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری هوشمند 350
 • دارای 48 پورت گیگ اترنت 10/100/1000 با قابلیت PoE
 • 2 پورت combo Gigabit SFP
 • 2 پورت SFP
 • ظرفیت سوئیچینگ 104Gbps
 • پشتیبانی از RAM با ظرفیت 512MB و FLASH Memory با ظرفیت 256MB
 • قابلیت قرار گیری در یک واحد رک (1U)

سوئیچ SG350-10 سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری هوشمند 350
 • دارای 8 پورت گیگ اترنت 10/100/1000
 • 2 پورت combo Gigabit SFP
 • 1 پورت  RJ-45 console – management
 • 1 پورت USB port – file management
 • ظرفیت سوئیچینگ 20Gbps
 • پشتیبانی از RAM با ظرفیت 512MB و FLASH Memory با ظرفیت 256MB
 • قابلیت قرار گیری در یک واحد رک (1U)
 • عمر مفید 308,196 ساعت
ویژهتماس بگیرید
سوئیچ SF352-08MP سیسکوسوئیچ SF352-08MP سیسکو

سوئیچ SF352-08MP سیسکو

نکات مهم
 • تعداد پورت : 
  • 44 پورت 10/100/1000
  • 4 پورت 10/100/1000 یا SFP
 • مدیریت لایه 2
 • ابعاد : 12.9 * 17.5 * 1.73 اینچ
 • DRAM : میزان 64 مگابایت
 • تعداد VLANs : میزان 255
ویژهتماس بگیرید
سوئیچ SF352-08P سیسکوسوئیچ SF352-08P سیسکو

سوئیچ SF352-08P سیسکو

نکات مهم
 • تعداد پورت : 
  • 44 پورت 10/100/1000
  • 4 پورت 10/100/1000 یا SFP
 • مدیریت لایه 2
 • ابعاد : 12.9 * 17.5 * 1.73 اینچ
 • DRAM : میزان 64 مگابایت
 • تعداد VLANs : میزان 255
ویژهتماس بگیرید
سوئیچ SMB سیسکو SF350-24MPسوئیچ SMB سیسکو SF350-24MP

سوئیچ SMB سیسکو SF350-24MP

نکات مهم
 • تعداد پورت : 
  • 44 پورت 10/100/1000
  • 4 پورت 10/100/1000 یا SFP
 • مدیریت لایه 2
 • ابعاد : 12.9 * 17.5 * 1.73 اینچ
 • DRAM : میزان 64 مگابایت
 • تعداد VLANs : میزان 255
ویژهتماس بگیرید
سوئیچ SF352-08 سیسکوسوئیچ SF352-08 سیسکو

سوئیچ SF352-08 سیسکو

نکات مهم
 • تعداد پورت : 
  • 44 پورت 10/100/1000
  • 4 پورت 10/100/1000 یا SFP
 • مدیریت لایه 2
 • ابعاد : 12.9 * 17.5 * 1.73 اینچ
 • DRAM : میزان 64 مگابایت
 • تعداد VLANs : میزان 255
ویژهتماس بگیرید
سوئیچ سیسکو SMB مدل SG350X-24سوئیچ سیسکو SMB مدل SG350X-24

سوئیچ سیسکو SMB مدل SG350X-24

نکات مهم
 • تعداد پورت : 
  • 44 پورت 10/100/1000
  • 4 پورت 10/100/1000 یا SFP
 • مدیریت لایه 2
 • ابعاد : 12.9 * 17.5 * 1.73 اینچ
 • DRAM : میزان 64 مگابایت
 • تعداد VLANs : میزان 255

سوئیچ سیسکو SMB مدل SG350X-48

نکات مهم
 • سوئیچ SMB سیسکو ، سری 350
 • دارای 48 پورت گیگ اترنت 10/100/1000
 • 4 پورت 10G اترنت (+2x 10GBase-T/SFP+ combo + 2 x SFP)
 • 1 پورت console – RJ45
 • ظرفیت ذخیره سازی جدول MAC address برابر 16K
 • ظرفیت سوئیچینگ 176Gbps
 • قابلیت قرار گیری در رک (1U)
 • پشتیبانی از RAM با ظرفیت 512MB و Flash Memory با ظرفیت 256MGB
ویژهتماس بگیرید
سوئیچ SG350-52 سیسکوسوئیچ SG350-52 سیسکو

سوئیچ SG350-52 سیسکو

نکات مهم
 • تعداد پورت : 
  • 44 پورت 10/100/1000
  • 4 پورت 10/100/1000 یا SFP
 • مدیریت لایه 2
 • ابعاد : 12.9 * 17.5 * 1.73 اینچ
 • DRAM : میزان 64 مگابایت
 • تعداد VLANs : میزان 255
ویژهتماس بگیرید
سوئیچ SG350XG-24T سیسکوسوئیچ SG350XG-24T سیسکو

سوئیچ SG350XG-24T سیسکو

نکات مهم
 • تعداد پورت : 
  • 44 پورت 10/100/1000
  • 4 پورت 10/100/1000 یا SFP
 • مدیریت لایه 2
 • ابعاد : 12.9 * 17.5 * 1.73 اینچ
 • DRAM : میزان 64 مگابایت
 • تعداد VLANs : میزان 255
ویژهتماس بگیرید
سوئیچ SG350-10SFP سیسکوسوئیچ SG350-10SFP سیسکو

سوئیچ SG350-10SFP سیسکو

نکات مهم
 • تعداد پورت : 
  • 44 پورت 10/100/1000
  • 4 پورت 10/100/1000 یا SFP
 • مدیریت لایه 2
 • ابعاد : 12.9 * 17.5 * 1.73 اینچ
 • DRAM : میزان 64 مگابایت
 • تعداد VLANs : میزان 255
ویژهتماس بگیرید
سوئیچ SG350-28P سیسکوسوئیچ SG350-28P سیسکو

سوئیچ SG350-28P سیسکو

نکات مهم
 • تعداد پورت : 
  • 44 پورت 10/100/1000
  • 4 پورت 10/100/1000 یا SFP
 • مدیریت لایه 2
 • ابعاد : 12.9 * 17.5 * 1.73 اینچ
 • DRAM : میزان 64 مگابایت
 • تعداد VLANs : میزان 255
ویژهتماس بگیرید
سوئیچ SG350-28 سیسکوسوئیچ SG350-28 سیسکو

سوئیچ SG350-28 سیسکو

نکات مهم
 • تعداد پورت : 
  • 44 پورت 10/100/1000
  • 4 پورت 10/100/1000 یا SFP
 • مدیریت لایه 2
 • ابعاد : 12.9 * 17.5 * 1.73 اینچ
 • DRAM : میزان 64 مگابایت
 • تعداد VLANs : میزان 255
ویژهتماس بگیرید
سوئیچ SG350-28SFP سیسکوسوئیچ SG350-28SFP سیسکو

سوئیچ SG350-28MP سیسکو

نکات مهم
 • تعداد پورت : 
  • 44 پورت 10/100/1000
  • 4 پورت 10/100/1000 یا SFP
 • مدیریت لایه 2
 • ابعاد : 12.9 * 17.5 * 1.73 اینچ
 • DRAM : میزان 64 مگابایت
 • تعداد VLANs : میزان 255
ویژهتماس بگیرید
سوئیچ SG350-28SFP سیسکوسوئیچ SG350-28SFP سیسکو

سوئیچ SG350-28SFP سیسکو

نکات مهم
 • تعداد پورت : 
  • 44 پورت 10/100/1000
  • 4 پورت 10/100/1000 یا SFP
 • مدیریت لایه 2
 • ابعاد : 12.9 * 17.5 * 1.73 اینچ
 • DRAM : میزان 64 مگابایت
 • تعداد VLANs : میزان 255
ویژهتماس بگیرید
سوئیچ SG350XG-2F10 سیسکوسوئیچ SG350XG-2F10 سیسکو

سوئیچ SG350XG-2F10 سیسکو

نکات مهم
 • تعداد پورت : 
  • 44 پورت 10/100/1000
  • 4 پورت 10/100/1000 یا SFP
 • مدیریت لایه 2
 • ابعاد : 12.9 * 17.5 * 1.73 اینچ
 • DRAM : میزان 64 مگابایت
 • تعداد VLANs : میزان 255
اسکرول به بالا

سبد خرید فروشگاه

بسته

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خرید کنید

ورود و ثبت نام
شبکه دیده بان
ارسال در WhatsApp