روتر CCR2216-1G-12XS-2XQ

موجود است

قیمت اصلی 179.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 175.000.000 تومان است.

روتر +CCR2116-12G-4S میکروتیک

موجود است

قیمت اصلی 62.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 59.000.000 تومان است.

روتر RB5009UPr+S+IN میکروتیک

موجود است

قیمت اصلی 18.200.000 تومان بود.قیمت فعلی 17.500.000 تومان است.

روتر RB3011UiAS-RM

(6)

موجود است

قیمت اصلی 11.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 10.300.000 تومان است.

روتر اکسس پوینت Chateau LTE18 ax

موجود است

قیمت اصلی 21.500.000 تومان بود.قیمت فعلی 20.500.000 تومان است.

روتر RB4011iGS+RM

(4)

موجود است

قیمت اصلی 12.600.000 تومان بود.قیمت فعلی 12.000.000 تومان است.

روتر RB5009UG+S+IN میکروتیک

موجود است

قیمت اصلی 14.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 13.400.000 تومان است.