روترهای سیسکو

نمایش 26 نتیجه

نمایش:

روتر C888-K9 سیسکو

نکات مهم
 • روتر C888-K9 از سری روترهای 800 سیسکو
 • دارای 4 پورت فست اترنت با سرعت انتقال 10/100Mbit/S
 • دارای 1 پورت کنسول مدیریت RJ-45
 • دارای 1 پورت سریال DATA BRI
 • دارای 1 پورت USB Type A
 • دارای قابلیت PoE
 • دارای سیستم عامل Cisco IOS
 • دارای حافظه RAM با ظرفیت 256 مگابایت و حافظه Flash با ظرفیت 128 مگابایت
 • پشتیبانی از سیستم پیشگیری از نفوذ VPN آسان (IPS)
 • قابل قرار گیری در رک 1U

روتر ۱۹۴۱-K9 سیسکو

نکات مهم
 • روتر ماژولار 1941-K9 از سری روترهای 1900 سیسکو
 • دارای 2 پورت گیگابیت اترنت با سرعت انتقال 10/100/1000Mbit/S
 • دارای 1 پورت کنسول مدیریت RJ-45
 • دارای 1 پورت سریال Mini USB
 • دارای 2 پورت USB Type A
 • دارای 1 پورت AUX
 • مجهز به 2 اسلات ماژول HWIC
 • مجهز به 1 اسلات ماژول Internal Services
 • دارای 2 اسلات حافظه خارجی Compact Flash
 • دارای سیستم عامل Cisco IOS
 • دارای حافظه RAM با ظرفیت 512 مگابایت و حافظه Flash با ظرفیت 256 مگابایت
 • پشتیبانی از سیستم پیشگیری از نفوذ VPN آسان (IPS)
 • قابل قرار گیری در رک 1U

روتر ۸۷۸-K9 سیسکو

نکات مهم

چهار پورت 10/100 اترنت

حافظه رم 128 مگابایت

حافظه فلش 24 مگابایت

دارای استاندارد IEEE 802.1x

 

روتر ۸۷۷-K9 سیسکو

نکات مهم

تعداد پورت 10/100 : 4

پشتیبانی از پروتکل : Routing

پشتیبانی از پروتکل : Data Link

پشتیبانی از پروتکل : Network / Transport

پشتیبانی از پروتکل : Remote Management

پشتیبانی از پروتکل : Digital Signaling

روتر ۲۹۰۱-K9 سیسکو

نکات مهم
 • روتر ماژولار 2901-K9 از سری روترهای 2900 سیسکو
 • دارای 2 پورت گیگابیت اترنت با سرعت انتقال 10/100/1000Mbit/S
 • دارای 1 پورت کنسول مدیریت RJ-45
 • دارای 1 پورت سریال Mini USB
 • دارای 2 پورت USB Type A
 • دارای 1 پورت AUX
 • مجهز به اسلات ماژول HWIC
 • دارایس اسلات حافظه خارجی Compact Flash
 • دارای سیستم عامل Cisco IOS
 • دارای حافظه RAM با ظرفیت 512 مگابایت و حافظه Flash با ظرفیت 256 مگابایت
 • پشتیبانی از سیستم پیشگیری از نفوذ VPN آسان (IPS)
 • قابل قرار گیری در رک 1U

روتر ۲۹۵۱ سیسکو

نکات مهم
 • روتر ماژولار 2951 از سری روترهای 2900 سیسکو
 • دارای 3 پورت گیگابیت اترنت با سرعت انتقال 10/100/1000Mbit/S
 • دارای 1 پورت SFP با سرعت انتقال 1Gbit/S
 • دارای 1 پورت کنسول مدیریت RJ-45
 • دارای 2 پورت USB Type A
 • دارای 1 پورت AUX
 • 5 اسلات ماژول (EHWIC و سرویس)
 • دارای یک آداپتور برق اضافی (PRS)
 • دارای سیستم عامل Cisco IOS
 • دارای حافظه RAM با ظرفیت 512 مگابایت و حافظه Flash با ظرفیت 256 مگابایت
 • پشتیبانی از سیستم پیشگیری از نفوذ VPN آسان (IPS)
 • قابل قرار گیری در رک 2RU

روتر ۲۹۲۱-K9 سیسکو

نکات مهم
 • روتر ماژولار 2921-K9 از سری روترهای 2900 سیسکو
 • دارای 3 پورت گیگابیت اترنت با سرعت انتقال 10/100/1000Mbit/S
 • دارای 1 پورت SFP (mini-GBIC) با سرعت انتقال 1Gbit/S
 • دارای 1 پورت کنسول مدیریت RJ-45
 • دارای 2 پورت USB Type A
 • دارای 1 پورت AUX
 • چهار اسلات ماژول (WIC ،HWIC و VWIC و SM)
 • دارای یک آداپتور برق اضافی (PRS)
 • دارای سیستم عامل Cisco IOS
 • دارای حافظه RAM با ظرفیت 512 مگابایت و حافظه Flash با ظرفیت 256 مگابایت
 • پشتیبانی از سیستم پیشگیری از نفوذ VPN آسان (IPS)
 • قابل قرار گیری در رک 2RU

روتر ۲۸۵۱ سیسکو

نکات مهم
 • روتر ماژولار 2851 از سری روترهای 2800 سیسکو
 • دارای 2 پورت گیگابیت اترنت با سرعت انتقال 10/100/1000Mbit/S
 • دارای 1 پورت کنسول مدیریت RJ-45
 • دارای 2 پورت USB Type A
 • دارای 1 پورت AUX
 • اسلات کارت حافظه Compact Flash
 • چهار اسلات High-Speed WAN
 • اسلات نصب ماژول EVM و ماژول NME
 • دارای سیستم عامل Cisco IOS
 • دارای حافظه RAM با ظرفیت 512 مگابایت و حافظه Flash با ظرفیت 128 مگابایت
 • پشتیبانی از سیستم پیشگیری از نفوذ VPN آسان (IPS)
 • قابل قرار گیری در رک

روتر ۲۸۲۱ سیسکو

نکات مهم
 • روتر ماژولار 2821 از سری روترهای 2800 سیسکو
 • دارای 2 پورت گیگابیت اترنت با سرعت انتقال 10/100/1000Mbit/S
 • دارای 1 پورت کنسول مدیریت RJ-45
 • دارای 2 پورت USB Type A
 • دارای 1 پورت mini-USB
 • دارای 1 پورت AUX
 • اسلات کارت حافظه Compact Flash
 • چهار اسلات High-Speed WAN
 • اسلات نصب ماژول EVM و ماژول NME
 • دارای سیستم عامل Cisco IOS
 • دارای حافظه RAM با ظرفیت 512 مگابایت و حافظه Flash با ظرفیت 128 مگابایت
 • پشتیبانی از سیستم پیشگیری از نفوذ VPN آسان (IPS)
 • قابل قرار گیری در رک

روتر ۲۹۱۱-K9 سیسکو

نکات مهم
 • روتر ماژولار 2911-K9 از سری روترهای 2900 سیسکو
 • دارای 3 پورت گیگابیت اترنت با سرعت انتقال 10/100/1000Mbit/S
 • دارای 1 پورت کنسول مدیریت RJ-45
 • دارای 2 پورت USB Type A
 • 1 پورت mini-USB
 • دارای 1 پورت AUX
 • چهار اسلات ماژول (WIC ،HWIC و VWIC و Service)
 • دارای سیستم عامل Cisco IOS
 • دارای حافظه RAM با ظرفیت 512 مگابایت و حافظه Flash با ظرفیت 256 مگابایت
 • پشتیبانی از سیستم پیشگیری از نفوذ VPN آسان (IPS)
 • قابل قرار گیری در رک 2RU

روتر ۲۸۱۱ سیسکو

نکات مهم
 • روتر 2811 از سری روترهای 2800 سیسکو
 • دارای 2 پورت فست اترنت با سرعت انتقال 10/100Mbit/S
 • دارای 1 پورت کنسول مدیریت RJ-45
 • دارای 2 پورت USB Type A
 • دارای 1 پورت AUX
 • اسلات کارت حافظه Compact Flash
 • چهار اسلات High-Speed WAN
 • دارای سیستم عامل Cisco IOS
 • دارای حافظه RAM با ظرفیت 512 مگابایت و حافظه Flash با ظرفیت 128 مگابایت
 • پشتیبانی از سیستم پیشگیری از نفوذ VPN آسان (IPS)
 • پیکربندی آسان و قابلیت مدیریت از راه دور از طریق ابزارهای مبتنی بر وب
 • قابل قرار گیری در رک

روتر ۲۸۰۱ سیسکو

نکات مهم
 • روتر 2801 از سری روترهای 2800 سیسکو
 • دارای 2 پورت فست اترنت با سرعت انتقال 10/100Mbit/S
 • دارای 1 پورت کنسول مدیریت
 • دارای 1 پورت USB Type A
 • دارای 1 پورت AUX
 • 4 اسلات توسعه قرارگیری ماژول
 • دارای سیستم عامل Cisco IOS
 • دارای حافظه RAM با ظرفیت 128 مگابایت و حافظه Flash با ظرفیت 64 مگابایت
 • پشتیبانی از سیستم پیشگیری از نفوذ VPN آسان (IPS)
 • پیکربندی آسان و قابلیت مدیریت از راه دور از طریق ابزارهای مبتنی بر وب
 • قابل قرار گیری در رک

روتر ۱۸۴۱ سیسکو

نکات مهم
 • روتر 1841 از سری روترهای 1800 سیسکو
 • دارای 2 پورت فست اترنت با سرعت انتقال 10/100Mbit/S
 • دارای 1 پورت سریال مدیریت RJ-45
 • دارای 1 پورت Auxiliary
 • دارای 1 پورت USB
 • دارای 1 پورت AUX
 • دارای سیستم عامل Cisco IOS
 • دارای حافظه RAM با ظرفیت 256 مگابایت و حافظه Flash با ظرفیت 64 مگابایت
 • پشتیبانی از سیستم پیشگیری از نفوذ VPN آسان (IPS)
 • پشتیبانی از سیستم تشخیص نفوذ (IDS)
 • دارای دو آنتن خارجی اختیاری
 • پشتیبانی از آنتی ویروس از طریق کنترل پذیرش شبکه (NAC)
 • پیکربندی آسان و قابلیت مدیریت از راه دور از طریق ابزارهای مبتنی بر وب
 • قابل قرار گیری در رک

روتر ۱۸۱۲ سیسکو

نکات مهم
 • روتر 1812 از سری روترهای 1800 سیسکو
 • دارای 8 پورت فست اترنت با سرعت انتقال 10/100Mbit/S (قابل استفاده به عنوان سوئیچ)
 • دارای 1 پورت BRI ST
 • دارای 2 پورت
 • دارای 1 پورت کنسول مدیریت
 • دارای 1 پورت AUX
 • دارای 2 پورت USB
 • دارای سیستم عامل Cisco IOS
 • دارای قابلیت PoE in
 • دارای حافظه RAM با ظرفیت 128 مگابایت و حافظه Flash با ظرفیت 32 مگابایت
 • سوئیچینگ LAN با POE اختیاری
 • دارای سیستم پیشگیری از نفوذ VPN آسان (IPS)
 • دارای دو آنتن خارجی اختیاری
 • تکنولوژی اتصال wired (سیمی)
 • پشتیبانی از آنتی ویروس از طریق کنترل پذیرش شبکه (NAC)
 • پیکربندی آسان و قابلیت مدیریت از راه دور از طریق ابزارهای مبتنی بر وب
 • قابل قرار گیری در رک

روتر ۱۸۱۱ سیسکو

نکات مهم
 • روتر 1811 از سری روترهای 1800 سیسکو
 • دارای 8 پورت فست اترنت با سرعت انتقال 10/100Mbit/S (قابل استفاده به عنوان سوئیچ)
 • دارای 1 پورت G-SHDSL
 • دارای 1 پورت ISDN S/T
 • دارای 2 پورت FE0
 • دارای 1 پورت کنسول مدیریت
 • دارای 1 پورت AUX
 • دارای 2 پورت USB
 • دارای سیستم عامل Cisco IOS
 • دارای قابلیت PoE in
 • دارای حافظه RAM با ظرفیت 128 مگابایت و حافظه Flash با ظرفیت 32 مگابایت
 • سوئیچینگ LAN با POE اختیاری
 • دارای سیستم پیشگیری از نفوذ VPN آسان (IPS)
 • دارای دو آنتن خارجی اختیاری
 • پشتیبانی از آنتی ویروس از طریق کنترل پذیرش شبکه (NAC)
 • پیکربندی آسان و قابلیت مدیریت از راه دور از طریق ابزارهای مبتنی بر وب
 • قابل قرار گیری در رک

روتر ۱۸۰۳ سیسکو

نکات مهم
 • روتر 1803 از سری روترهای 1800 سیسکو
 • دارای 8 پورت فست اترنت با سرعت انتقال 10/100Mbit/S (قابل استفاده به عنوان سوئیچ)
 • دارای 1 پورت G-SHDSL
 • دارای 1 پورت ISDN S/T
 • دارای 2 پورت FE0
 • دارای 1 پورت کنسول مدیریت
 • دارای 1 پورت AUX
 • دارای سیستم عامل Cisco IOS
 • دارای قابلیت PoE in
 • دارای حافظه RAM با ظرفیت 128 مگابایت و حافظه Flash با ظرفیت 32 مگابایت
 • سوئیچینگ LAN با POE اختیاری
 • دارای سیستم پیشگیری از نفوذ (IPS)
 • پشتیبانی از آنتی ویروس از طریق کنترل پذیرش شبکه (NAC)
 • پیکربندی آسان و قابلیت مدیریت از راه دور از طریق ابزارهای مبتنی بر وب
 • قابل قرار گیری در رک

روتر ۱۷۶۰ سیسکو

نکات مهم
 • روتر 1760 از سری روترهای 1700 سیسکو
 • دارای 2 پورت فست اترنت با سرعت انتقال 10/100Mbit/S
 • دارای 1 پورت USB
 • دارای 1 پورت کنسول
 • دارای 1 پورت Auxiliary
 • شامل 2 اسلات ماژولار مناسب دسترسی به شبکه‌های WAN
 • 2 اسلات ماژولار HWICs جهت انعطاف پذیری بیشتر
 • اسلات HWICs سازگار با WIC، VIC و VWIC
 • دارای اسلات DSP3
 • دارای سیستم عامل Cisco IOS
 • دارای حافظه RAM با ظرفیت 32 مگابایت و حافظه Flash با ظرفیت 16 مگابایت
 • قابل قرار گیری در رک

روتر ۱۷۲۱ سیسکو

نکات مهم
 • روتر 1721 از سری روترهای 1700 سیسکو
 • شامل 1 پورت فست اترنت با سرعت انتقال 10/100Mbit/S
 • 1 پورت مدیریت
 • نوع پورت RJ-45
 • دارای الگوریتم امن 3DES,DES
 • دارای سیستم عامل Cisco IOS
 • دارای حافظه RAM با ظرفیت 64 مگابایت و حافظه Flash با ظرفیت 32 مگابایت
 • پشتیبانی از QoS
 • مدیریت در بستر وب

روتر ۱۶۰۱R سیسکو

نکات مهم
 • روتر 1601R از سری روترهای 1600 سیسکو
 • شامل 1 پورت کنسول و 1 پورت اترنت 10Base-T و 1 پورت AUI
 • دارای حافظه RAM با ظرفیت 8 مگابایت و حافظه Flash با ظرفیت 4 مگابایت
 • دارای قابلیت مدیرت و برنامه ریزی

روتر ۱۶۰۱ سیسکو

نکات مهم
 • روتر 1601 از سری روترهای 1600 سیسکو
 • شامل 1 پورت سریال و 1 پورت اترنت
 • شامل 1 الات توسعه WAN
 • دارای نرم افزار X.25 ، نسخه 3.0.0
 • دارای حافظه RAM با ظرفیت 4 مگابایت و حافظه Flash با ظرفیت 8 مگابایت
 • دارای قابلیت مدیرت و برنامه ریزی

روتر RV134W سیسکو

نکات مهم
 • روتر VPN وایرلس مقرون به صرفه با کارایی قدرتمند مدل RV134W سیسکو
 • دارای 4 پورت فست اترنت LAN و 2 پورت فست اترنت WAN
 • رادیو دو بانده در دو فرکانس 2.4 و 5 گیگاهرتز
 • با توان عملیاتی NAT، 750 Mbps و توان عملیاتی IPsec VPN، 20 Mbps
 • دارای IPsec VPN
 • شامل 4 آنتن داخلی (اینترنال) با قدرت گیرندگی 2dBi
 • پیکربندی آسان با رابط کاربری گرافیکی مبتنی بر وب
 • دارای WPS (مخفف Wi-Fi Protected Setup)
 • دارای سیستم عامل Linux

روتر RV042-UK سیسکو

نکات مهم
 • روتر VPN مقرون به صرفه با کارایی قدرتمند مدل RV042-UK سیسکو
 • دارای 4 پورت فست اترنت LAN و 2 پورت فست اترنت WAN
 • با توان عملیاتی NAT، 100 Mbps و توان عملیاتی IPsec VPN، 59 Mbps
 • دارای IPsec VPN
 • پیکربندی آسان با رابط کاربری گرافیکی مبتنی بر وب

روتر RV180W سیسکو

نکات مهم
 • روتر مقرون به صرفه با کارایی قدرتمند مدل RV180W سیسکو
 • دارای 4 پورت گیگابیت اترنت LAN و 1 پورت گیگابیت اترنت WAN
 • با توان عملیاتی NAT، 800 Mbps و توان عملیاتی IPsec VPN، 50 Mbps
 • دارای IPsec VPN
 • شامل 10 تونل IPsec gateway-to-gateway ، 3DES ، MD5/SHA1
 • پیکربندی آسان با رابط کاربری گرافیکی مبتنی بر وب

روتر RV016-G5 سیسکو

نکات مهم
 • روتر با قدرت عملکرد بالا  مدل RV016-G5 سیسکو
 • دارای 16 پوررت فست اترنت 10/100
 • با توان عملیاتی NAT، 200 Mbps و توان عملیاتی IPsec VPN، 97 Mbps
 • دارای فایروال انتخابی (SPI)
 • دارای IPsec VPN

روتر ۱۹۲۱K9 سیسکو

نکات مهم
 • روتر مقرون به صرفه با قدرت عملکرد بالا  مدل 1921K9 سیسکو
 • دارای 2 پوررت گیگ اترنت 10/100/1000
 • پشتیبانی از RAM با ظرفیت 512MB و Flash Memory با ظرفیت 256MB
 • دارای قابلیت PoE
 • 1 پورت USB
 • قابل قرارگیری در رک

روتر ۲۹۵۱K9 سیسکو

نکات مهم
 • روتر مقرون به صرفه با قدرت عملکرد بالا  مدل 1921K9 سیسکو
 • دارای 2 پوررت گیگ اترنت 10/100/1000
 • پشتیبانی از RAM با ظرفیت 512MB و Flash Memory با ظرفیت 256MB
 • قابل قرارگیری در رک
 • دارای قابلیت PoE
 • 1 پورت USB
اسکرول به بالا

سبد خرید فروشگاه

بسته

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خرید کنید

ورود و ثبت نام