سری 3560

نمایش 30 نتیجه

نمایش:

سوئیچ WS-C3560-24TS-S سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری 3560
 • دارای 24 پورت اترنت 10/100
 • 2 پورت SFP
 • پشتیبانی از DRAM با ظرفیت 131MB
 • قابلیت قرار گیری در رک (1U)
 • IP Base (IPB)

سوئیچ WS-C3560G-48TS-S سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری 3560
 • دارای 48 پورت گیگ اترنت 10/100/1000
 • 4 پورت SFP
 • پشتیبانی از DRAM با ظرفیت 128MB
 • قابلیت قرار گیری در رک (1U)
 • IP Base (IPB)

سوئیچ WS-C3560-24PS-S سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری 3560
 • دارای 24 پورت اترنت 10/100
 • 2 پورت SFP
 • پشتیبانی از DRAM با ظرفیت 129MB
 • قابلیت قرار گیری در رک (1U)
 • IP Base (IPB)

سوئیچ WS-C3560V2-48TS-S سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری 3560
 • دارای 48 پورت اترنت 10/100/1000
 • 4 پورت SFP
 • 1 پورت RS-232 – RJ-45 – management
 • پشتیبانی از Flash Memory با ظرفیت 32MB
 • IP Base (IPB)
 • قابلیت قرار گیری در رک (1U)
 • IPv6

سوئیچ WS-C3560X-24T-L سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری 3560
 • دارای 24 پورت گیگ اترنت 10/100/1000
 • 1 پورت 10Base-T/100Base-TX – RJ-45 – management
 • 1 پورت RS-232 – RJ-45 – management
 • 1 پورت USB Type A
 • 1 پورت mini-USB Type B
 • چهار ماژول شبکه uplink اختیاری دارای پورت‌های GE یا 10GE
 • دو منبع تغذیه اضافی و ماژولار و فن
 • پشتیبانی ازDRAM با ظرفیت 256MB و Flash Memory با ظرفیت 64MB
 • قابلیت قرار گیری در رک (1U)

سوئیچ WS-C3560X-48P-S سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری 3560
 • دارای 48 پورت گیگ اترنت 10/100/1000 با قابلیت PoE
 • 1 پورت console – mini-USB Type B – management
 • 1 پورت RS-232 – RJ-45 – management
 • 1 پورت 10Base-T/100Base-TX – RJ-45 – management
 • 1 پورت USB Type A
 • چهار ماژول شبکه uplink اختیاری دارای پورت‌های GE یا 10GE
 • دو منبع تغذیه اضافی و ماژولار و فن
 • پشتیبانی ازDRAM با ظرفیت 256MB و Flash Memory با ظرفیت 64MB
 • قابلیت قرار گیری در رک (1U)

سوئیچ WS-C3560X-24T-E سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری 3560
 • دارای 24 پورت گیگ اترنت 10/100/1000
 • 1 پورت RS-232 – RJ-45 – management
 • 1 پورت 10Base-T/100Base-TX – RJ-45 – management
 • 1 پورت console – mini-USB Type B – management
 • 1 پورت USB Type A
 • چهار ماژول شبکه uplink اختیاری دارای پورت‌های GE یا 10GE
 • دو منبع تغذیه اضافی و ماژولار و فن
 • پشتیبانی ازDRAM با ظرفیت 256MB و Flash Memory با ظرفیت 64MB
 • قابلیت قرار گیری در رک (1U)

سوئیچ WS-C3560-8PC-S سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری 3560
 • دارای 8 پورت اترنت 10/100 با قابلیت PoE
 • 1 پورت دو کاره (اترنت 10/100/1000 یا SFP)
 • پشتیبانی از DRAM با ظرفیت 128MB
 • قابلیت قرار گیری در رک (1U)
 • IP Base (IPB)

سوئیچ WS-C3560E-48TD-S سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری 3560
 • دارای 48 پورت گیگ اترنت 10/100/1000
 • 2 پورت 10 گیگابیت اترنت مبتنی بر X2
 • منبع تغذیه اضافی 265WAC
 • قابلیت قرار گیری در رک (1U)
 • IP Base (IPB)
 • IPv6

سوئیچ WS-C3560V2-24TS-S سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری 3560
 • دارای 24 پورت اترنت 10/100
 • 2 پورت SFP
 • 1 پورت console – RJ-45 – management
 • پشتیبانی ازDRAM با ظرفیت 128MB
 • قابلیت قرار گیری در رک (1U)
 • IP Base (IPB)
 • IPv6

سوئیچ WS-C3560X-48T-E سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری 3560
 • دارای 48 پورت گیگ اترنت 10/100/1000
 • 1 پورت RS-232 – RJ-45 – management
 • 1 پورت 10Base-T/100Base-TX – RJ-45 – management
 • 1 پورت console – mini-USB Type B – management
 • 1 پورت USB Type A
 • چهار ماژول شبکه uplink اختیاری دارای پورت‌های GE یا 10GE
 • دو منبع تغذیه اضافی و ماژولار و فن
 • پشتیبانی ازDRAM با ظرفیت 256MB و Flash Memory با ظرفیت 64MB
 • قابلیت قرار گیری در رک (1U)

سوئیچ WS-C3560X-24P-L سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری 3560
 • دارای 24 پورت گیگ اترنت 10/100/1000 با قابلیت PoE
 • 1 پورت RS-232 – RJ-45 – management
 • 1 پورت 10Base-T/100Base-TX – RJ-45 – management
 • 1 پورت console – mini-USB Type B – management
 • 1 پورت USB Type A
 • چهار ماژول شبکه uplink اختیاری دارای پورت‌های GE یا 10GE
 • دو منبع تغذیه اضافی و ماژولار و فن
 • پشتیبانی ازDRAM با ظرفیت 256MB و Flash Memory با ظرفیت 64MB
 • قابلیت قرار گیری در رک (1U)

سوئیچ PoE سیسکو WS-C3560G-48PS-S

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری 3560
 • دارای 48 پورت گیگ اترنت 10/100/1000 با قابلیت PoE
 • 4 پورت SFP
 • PoE با استاندارد IEEE 802.3af
 • پشتیبانی ازDRAM با ظرفیت 128MB
 • قابلیت قرار گیری در رک (1U)
 • IP Services (IPS)
 • IPv6

سوئیچ WS-C3560-12PC-S سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری 3560
 • دارای 12 پورت اترنت 10/100 با قابلیت PoE
 • 1 پورت دو کاره (اترنت 10/100/1000 یا SFP)
 • پشتیبانی از DRAM با ظرفیت 128MB
 • قابلیت قرار گیری در رک (1U)
 • IP Base (IPB)

سوئیچ PoE سیسکو WS-C3560-48PS-E

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری 3560
 • دارای 48 پورت اترنت 10/100 با قابلیت PoE
  4 پورت SFP
 • PoE با استاندارد IEEE 802.3af
 • پشتیبانی ازDRAM با ظرفیت 256MB و Flash Memory با ظرفیت 64MB
 • قابلیت قرار گیری در رک (1U)
 • IP Services (IPS)
 • IPv6

سوئیچ WS-C3560X-48P-L سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری 3560
 • دارای 48 پورت گیگ اترنت 10/100/1000 با قابلیت PoE
 • 1 پورت مدیریت اترنت
 • 1 پورت کنسول RJ-45
 • 1 پورت USB Type A
 • چهار ماژول شبکه uplink اختیاری دارای پورت‌های GE یا 10GE
 • دو منبع تغذیه اضافی و ماژولار و فن
 • پشتیبانی ازDRAM با ظرفیت 256MB و Flash Memory با ظرفیت 64MB
 • قابلیت قرار گیری در رک (1U)

سوئیچ WS-C3560X-48T-L سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری 3560
 • دارای 48 پورت گیگ اترنت 10/100/1000
 • 1 پورت مدیریت اترنت
 • 1 پورت کنسول RJ-45
 • 1 پورت USB Type A
 • چهار ماژول شبکه uplink اختیاری دارای پورت‌های GE یا 10GE
 • دو منبع تغذیه اضافی و ماژولار و فن
 • پشتیبانی ازDRAM با ظرفیت 256MB و Flash Memory با ظرفیت 64MB
 • قابلیت قرار گیری در رک (1U)

سوئیچ WS-C3560X-24P-S سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری 3560
 • دارای 48 پورت گیگ اترنت 10/100/1000
 • 1 پورت مدیریت اترنت
 • 1 پورت کنسول RJ-45
 • 1 پورت USB Type A
 • چهار ماژول شبکه uplink اختیاری دارای پورت‌های GE یا 10GE
 • دو منبع تغذیه اضافی و ماژولار و فن
 • پشتیبانی ازDRAM با ظرفیت 256 MB و Flash Memory با ظرفیت 64MB
 • قابلیت قرار گیری در رک (1U)

سوئیچ WS-C3560G-48PS-E سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری 3560
 • دارای 48 پورت گیگ اترنت 10/100/1000 با قابلیت PoE
 • 4 پورت SFP
 • ظرفیت Backplane برابر 32Gbps
 • قابلیت قرار گیری در رک (1U)
 • (IPS) IP Services

سوئیچ WS-C3560E-48PD-SF سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری 3560
 • دارای 48 پورت گیگ اترنت 10/100/1000 با قابلیت PoE
 • 2*2 پورت +SFP
 • منبع تغذیه اضافی 1150WAC
 • قابلیت قرار گیری در رک (1U)
 • IP Base (IPB)
 • IPv6

سوئیچ WS-C3560E-48PD-E سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری 3560
 • دارای 48 پورت گیگ اترنت 10/100/1000
 • 2 پورت 10 گیگابیت اترنت مبتنی بر X2
 • منبع تغذیه اضافی 750WAC
 • قابلیت قرار گیری در رک (1U)
 • IP Services (IPS)
 • IPv6

سوئیچ WS-C3560X-24T-S سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری 3560
 • دارای 48 پورت گیگ اترنت 10/100/1000
 • 1 پورت مدیریت اترنت
 • 1 پورت کنسول RJ-45
 • 1 پورت USB Type A
 • چهار ماژول شبکه uplink اختیاری دارای پورت‌های GE یا 10GE
 • دو منبع تغذیه اضافی و ماژولار و فن
 • پشتیبانی ازDRAM با ظرفیت 256 MB و Flash Memory با ظرفیت 64MB
 • قابلیت قرار گیری در رک (1U)

سوئیچ WS-C3560V2-24PS-S سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری 3560 V2
 • دارای 24 پورت اترنت 10/100
 • 2 پورت SFP
 • 1 پورت کنسول RJ-45
 • قابلیت PoE
 • پشتیبانی از Flash Memory با ظرفیت 32MB
 • قابلیت قرار گیری در رک (1U)
 • IP Base
 • IPv6

سوئیچ WS-C3560-48TS-S سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری 3560
 • دارای 48 پورت اترنت 10/100
 • 4 پورت SFP
 • ظرفیت Backplane برابر 17.6Gbps
 • قابلیت قرار گیری در رک (1U)
 •  IP Base

سوئیچ WS-C3560E-24TD-S سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری 3560
 • دارای 24 پورت گیگ اترنت 10/100/1000
 • 2*2 پورت +SFP
 • منبع تغذیه اضافی 265WAC
 • قابلیت قرار گیری در رک (1U)
 • IP Base
 • IPv6

سوئیچ WS-C3560X-48T-S سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری 3560
 • دارای 48 پورت گیگ اترنت 10/100/1000
 • 1 پورت مدیریت اترنت
 • 1 پورت کنسول RJ-45
 • 1 پورت USB Type A
 • 1 پورت mini-USB Type B
 • چهار ماژول شبکه uplink اختیاری دارای پورت‌های GE یا 10GE
 • دو منبع تغذیه اضافی و ماژولار و فن
 • پشتیبانی از Flash Memory با ظرفیت 32MB
 • قابلیت قرار گیری در رک (1U)
 • IPS (Enhanced) Image
 • IPv6

سوئیچ WS-C3560V2-48PS-S سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری 3560
 • دارای 48 پورت اترنت 10/100 با قابلیت PoE
 • 4 پورت SFP
 • 1 پورت کنسول RJ-45
 • پشتیبانی از Flash Memory با ظرفیت 32MB
 • قابلیت قرار گیری در رک (1U)
 • IPS (Enhanced) Image
 • IPv6

سوئیچ WS-C3560V2-48PS-E سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری 3560
 • دارای 48 پورت اترنت 10/100 با قابلیت PoE
 • 4 پورت SFP
 • 1 پورت کنسول RJ-45
 • پشتیبانی از Flash Memory با ظرفیت 32MB
 • قابلیت قرار گیری در رک (1U)
 • IPS (Enhanced) Image
 • IPv6

سوئیچ WS-C3560G-24TS-E سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری 3560
 • دارای 24 پورت گیگ اترنت 10/100/1000
 • 4 پورت SFP
 • پشتیبانی از RAM با ظرفیت 128MB
 • IPS Image

سوئیچ WS-C3560-48PS-S سیسکو

نکات مهم
 • سوئیچ سیسکو ، سری C3560
 • دارای 48 پورت اترنت 10/100 با قابلیت PoE
 • دارای 4 پورت گیگ اترنت 10/100/1000 مبتنی بر SFP
 • قابلیت قرار گرفتن در رک
 • پشتیبانی از DRAM با ظرفیت 128MB
 • مدیریت در لایه 2
 • پشتیبانی از استاندارد IEEE 802.3af and Cisco
 • مجموعه ویژگی‌های نرم‌افزار IP Basic (IPB)
اسکرول به بالا

سبد خرید فروشگاه

بسته

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خرید کنید

ورود و ثبت نام
شبکه دیده بان
ارسال در WhatsApp