مودم روتر تی‌پی‌لینک

نمایش 32 نتیجه

نمایش:

مودم روتر TD-W8961ND تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • مودم روتر +N ADSL2
 • فعال در فرکانس 2.4 گیگاهرتز با سرعت 300Mbps
 • دارای 4 پورت RJ45 با سرعت 10/100Mbps
 • دارای 1 پورت RJ11 DSL
 • ابعاد این مودم روتر برابر 195*130*35 میلیمتر
 • دارای 1 آنتن خارجی جهت تقویت سیگنال WiFi
 • دارای استاندارد جهانی CE, FCC, RoHS

روتر Archer AX55 تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • کد محصول: AX3000
 • ابعاد محصول: 33.1*7.7*24.21
 • وزن : 978 گرم
 • تعداد پورت : 5 عدد
 • تعداد پورت USB : یک عدد
 • دارای پردازنده 4 هسته ای 1.5 گیگاهرتزی
 • استاندارد وایرلس : WiFi

مودم روتر TD-W9980 تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • مودم روتر دوبانده +N600 VDSL2/ADSL2
 • فعال در دو فرکانس 2.4 گیگاهرتز با سرعت 300Mbps و فرکانس 5 گیگاهرتز با سرعت 600Mbps
 • دارای 4 پورت گیگابیت اترنت RJ45 با سرعت 10/100/1000Mbps
 • دارای 1 پورت RJ11
 • دارای 2 پورت USB
 • ابعاد این مودم روتر برابر 243x 160.6 x 32.5 میلیمتر
 • دارای 3 آنتن خارجی جداشدنی 5 گیگاهرتز و 2 آنتن داخلی 2.4 گیگاهرتز جهت تقویت سیگنال WiFi
 • دارای استاندارد جهانی CE, FCC, RoHS

مودم روتر TD-W8980B تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • مودم روتر N600 ADSL2+ (Annex B)
 • فعال در دو فرکانس 2.4 گیگاهرتز با سرعت 300Mbps و فرکانس 5 گیگاهرتز با سرعت 600Mbps
 • دارای 4 پورت گیگابیت اترنت RJ45 با سرعت 10/100/1000Mbps
 • دارای 1 پورت RJ11
 • دارای 2 پورت USB
 • ابعاد این مودم روتر برابر 243x 160.6 x 32.5 میلیمتر
 • دارای 3 آنتن خارجی جداشدنی 5 گیگاهرتز و 2 آنتن داخلی 2.4 گیگاهرتز جهت تقویت سیگنال WiFi
 • دارای استاندارد جهانی CE, FCC, RoHS

مودم روتر TD-W8980 تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • مودم روتر N600 ADSL2+ (Annex B)
 • فعال در دو فرکانس 2.4 گیگاهرتز با سرعت 300Mbps و فرکانس 5 گیگاهرتز با سرعت 600Mbps
 • دارای 4 پورت گیگابیت اترنت RJ45 با سرعت 10/100/1000Mbps
 • دارای 1 پورت RJ11
 • دارای 2 پورت USB
 • ابعاد این مودم روتر برابر 243x 160.6 x 32.5 میلیمتر
 • دارای 3 آنتن خارجی جهت تقویت سیگنال WiFi
 • دارای استاندارد جهانی CE, FCC, RoHS

مودم روتر TD-W8970B تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • مودم روتر N ADSL2+ (Annex B)
 • فعال در فرکانس 2.4 گیگاهرتز با سرعت 300Mbps
 • دارای 4 پورت گیگابیت اترنت RJ45 با سرعت 10/100/1000Mbps
 • دارای 1 پورت RJ11
 • دارای 2 پورت USB
 • ابعاد این مودم روتر برابر 243x 160.6 x 32.5 میلیمتر
 • دارای 3 آنتن خارجی جهت تقویت سیگنال WiFi
 • دارای استاندارد جهانی CE, FCC, RoHS

مودم روتر TD-W8970 تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • مودم روتر +N ADSL2
 • فعال در فرکانس 2.4 گیگاهرتز با سرعت 300Mbps
 • دارای 4 پورت گیگابیت اترنت RJ45 با سرعت 10/100/1000Mbps
 • دارای 1 پورت RJ11
 • دارای 1 پورت USB
 • ابعاد این مودم روتر برابر 225x140x32.5 میلیمتر
 • دارای 1 آنتن خارجی جهت تقویت سیگنال WiFi
 • دارای استاندارد جهانی CE, FCC, RoHS

مودم روتر TD-W8968 تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • مودم روتر +N ADSL2
 • فعال در فرکانس 2.4 گیگاهرتز با سرعت 300Mbps
 • دارای 4 پورت RJ45 با سرعت 10/100Mbps
 • دارای 1 پورت RJ11
 • دارای 1 پورت USB
 • ابعاد این مودم روتر برابر 195×130×36 میلیمتر
 • دارای 1 آنتن خارجی جهت تقویت سیگنال WiFi
 • دارای استاندارد جهانی CE, FCC, RoHS

مودم روتر TD-W8961NB تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • مودم روتر +N ADSL2
 • فعال در فرکانس 2.4 گیگاهرتز با سرعت 300Mbps
 • دارای 4 پورت RJ45 با سرعت 10/100Mbps
 • دارای 1 پورت RJ11 DSL
 • ابعاد این مودم روتر برابر 195*130*36 میلیمتر
 • دارای 1 آنتن خارجی جهت تقویت سیگنال WiFi
 • دارای استاندارد جهانی CE, FCC, RoHS

مودم روتر TD-W8960N تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • مودم روتر +N ADSL2
 • فعال در فرکانس 2.4 گیگاهرتز با سرعت 300Mbps
 • دارای 3 پورت RJ45 با سرعت 10/100Mbps مخصوص LAN
 • دارای 1 پورت RJ45 با سرعت 10/100Mbps مخصوص WAN/LAN
 • دارای 1 پورت RJ11 DSL
 • ابعاد این مودم روتر برابر 195×130×36 میلیمتر
 • دارای 2 آنتن خارجی جهت تقویت سیگنال WiFi
 • دارای استاندارد جهانی CE, FCC, RoHS

مودم روتر TD-W8951ND تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • مودم روتر +N ADSL2
 • فعال در فرکانس 2.4 گیگاهرتز با سرعت 150Mbps
 • دارای 4 پورت RJ45 با سرعت 10/100Mbps
 • دارای 1 پورت RJ11 DSL
 • ابعاد این مودم روتر برابر 181x 125 x 36 میلیمتر
 • دارای 1 آنتن خارجی جهت تقویت سیگنال WiFi
 • دارای استاندارد جهانی CE, FCC, RoHS

مودم روتر TD-W8950N تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • مودم روتر +N ADSL2
 • فعال در فرکانس 2.4 گیگاهرتز با سرعت 150Mbps
 • دارای 3 پورت RJ45 با سرعت 10/100Mbps مخصوص LAN
 • دارای 1 پورت RJ45 با سرعت 10/100Mbps مخصوص WAN/LAN
 • دارای 1 پورت RJ11 DSL
 • ابعاد این مودم روتر برابر 181x 125 x 36 میلیمتر
 • دارای 1 آنتن خارجی جهت تقویت سیگنال WiFi
 • دارای استاندارد جهانی CE, RoHS

مودم روتر TD-W8901N تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • مودم روتر +N ADSL2
 • فعال در فرکانس 2.4 گیگاهرتز با سرعت 150Mbps
 • دارای 4 پورت RJ45 با سرعت 10/100Mbps
 • دارای 1 پورت RJ11 DSL
 • ابعاد این مودم روتر برابر 182x128x35 میلیمتر
 • دارای 1 آنتن خارجی جهت تقویت سیگنال WiFi
 • دارای استاندارد جهانی CE, FCC, RoHS

مودم روتر TD-W8151N تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • مودم روتر +N ADSL2 با سرعت 150Mbps
 • فعال در فرکانس 2.4 گیگاهرتز با سرعت 150Mbps
 • دارای 1 پورت RJ45 با سرعت 10/100Mbps
 • دارای 1 پورت RJ11 DSL
 • ابعاد این مودم روتر برابر 181×125×36 میلیمتر
 • این مودم روتر دارای 1 آنتن خارجی جهت تقویت سیگنال WiFi
 • دارای استاندارد جهانی CE, FCC, RoHS

مودم روتر TD-8840T تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • مودم روتر +ADSL2
 • دارای 4 پورت اترنت 10/100Mbps
 • دارای 1 پورت RJ11
 • ابعاد این مودم روتر برابر 165*108*28 میلیمتر
 • دارای استاندارد جهانی CE, FCC, RoHS

مودم روتر TD-8817 تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • مودم روتر +ADSL2
 • دارای 1 پورت اترنت 10/100Mbps
 • دارای 1 پورت RJ11
 • دارای 1 پورت USB
 • ابعاد این مودم روتر برابر 140*92*29 میلیمتر
 • دارای استاندارد جهانی CE, FCC, RoHS

مودم روتر TD-8816 تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • مودم روتر +ADSL2
 • دارای 1 پورت اترنت 10/100Mbps
 • دارای 1 پورت RJ11
 • ابعاد این مودم روتر برابر 140*92*29 میلیمتر
 • دارای استاندارد جهانی CE, FCC, RoHS

مودم روتر TD-8616 تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • مودم روتر +ADSL2
 • دارای 1 پورت اترنت 10/100Mbps
 • دارای 1 پورت RJ11
 • ابعاد این مودم روتر برابر 140*92*29 میلیمتر
 • دارای استاندارد جهانی CE, FCC, RoHS

مودم روتر Archer VR300 V1.20 تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • مودم روتر VoIP VDSL/ADSL دوبانده گیگابیت AC1600
 • فعالیت مودم روتر در دو باندبه صورت همزمان
 • فعال در فرکانس 5 گیگاهرتز با سرعت 867Mbps و فرکانس 2.4 گیگاهرتز با سرعت 300Mbps
 • این مودم روتر دارای 4 آنتن خارجی جهت تقویت سیگنال WiFi برای پوشش‌دهی جهات و مناطق بیشتر
 • دارای 3 پورت اترنت فست 10/100 مخصوص LAN و 1 پورت اترنت فست 10/100 مخصوص WAN/LAN
 • دارای 1 پورت RJ11
 • ابعاد این مودم روتر برابر 385*290*76 میلیمتر
 • دارای استاندارد جهانی CE, RoHS, RCM

مودم روتر Archer VR2800 تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • مودم روتر MU-MIMO VDSL/ADS دوبانده گیگابیت AC2800
 • فعالیت مودم روتر در دو باندبه صورت همزمان
 • فعال در فرکانس 5 گیگاهرتز با سرعت 2167Mbps و فرکانس 2.4 گیگاهرتز با سرعت 600Mbps
 • این مودم روتر دارای 4 آنتن خارجی جهت تقویت سیگنال WiFi برای پوشش‌دهی جهات و مناطق بیشتر
 • دارای 3 پورت اترنت گیگ 10/100/1000 مخصوص LAN و 1 پورت اترنت گیگ 10/100/1000 مخصوص WAN/LAN
 • دارای 1 پورت RJ11
 • دارای 2 پورت USB
 • دارای CPU دو هسته‌ای 1GHz
 • ابعاد این مودم روتر برابر 263.8 × 197.8 × 37.3 میلیمتر
 • دارای استاندارد جهانی CE, RCM, RoHS

مودم روتر Archer VR600v تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • مودم روتر VoIP VDSL/ADSL دوبانده گیگابیت AC1600
 • فعالیت مودم روتر در دو باندبه صورت همزمان
 • فعال در فرکانس 5 گیگاهرتز با سرعت 1300Mbps و فرکانس 2.4 گیگاهرتز با سرعت 300Mbps
 • این مودم روتر دارای 3 آنتن خارجی جهت تقویت سیگنال WiFi برای پوشش‌دهی جهات و مناطق بیشتر
 • دارای 3 پورت اترنت گیگ 10/100/1000 مخصوص LAN و 1 پورت اترنت گیگ 10/100/1000 مخصوص WAN/LAN
 • دارای 3 پورت RJ11 (DSL, FON1/FON2)
 • دارای 1 پورت USB
 • دارای 2 پورت TAE
 • ابعاد این مودم روتر برابر 215.8 × 163.7 × 36.8 میلیمتر
 • دارای استاندارد جهانی CE, RoHS

مودم روتر Archer VR2600 تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • مودم روتر MU-MIMO VDSL/ADS دوبانده گیگابیت AC2600
 • فعالیت مودم روتر در دو باندبه صورت همزمان
 • فعال در فرکانس 5 گیگاهرتز با سرعت 1733Mbps و فرکانس 2.4 گیگاهرتز با سرعت 800Mbps
 • این مودم روتر دارای 4 آنتن خارجی جهت تقویت سیگنال WiFi برای پوشش‌دهی جهات و مناطق بیشتر
 • دارای 4 پورت اترنت گیگ 10/100/1000 مخصوص LAN و 1 پورت اترنت گیگ 10/100/1000 مخصوص WAN
 • دارای 1 پورت RJ11
 • دارای 2 پورت USB
 • دارای  CPU دو هسته‌ای 1.4GHz
 • ابعاد این مودم روتر برابر 263.8x 197.8x 37.3 میلیمتر
 • دارای استاندارد جهانی CE,RoHS

مودم روتر Archer VR2100v تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • مودم روتر MU-MIMO VDSL/ADS دوبانده گیگابیت AC2100
 • فعالیت مودم روتر در دو باندبه صورت همزمان
 • فعال در فرکانس 5 گیگاهرتز با سرعت 1733Mbps و فرکانس 2.4 گیگاهرتز با سرعت 300Mbps
 • این مودم روتر دارای 3 آنتن خارجی و 1 آنتن داخلی جهت تقویت سیگنال WiFi برای پوشش‌دهی جهات و مناطق بیشتر
 • دارای 3 پورت اترنت گیگ 10/100/1000 مخصوص LAN و 1 پورت اترنت گیگ 10/100/1000 مخصوص WAN/LAN
 • دارای 1 پورت RJ11 (DSL, Phone1/2)
 • دارای 1 پورت USB
 • ابعاد این مودم روتر برابر 216 × 163.7 × 36.8 میلیمتر
 • دارای استاندارد جهانی CE, RoHS

مودم روتر Archer VR200 تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • مودم روتر VDSL2 دوبانده گیگابیت AC750
 • فعالیت مودم روتر در دو باندبه صورت همزمان
 • فعال در فرکانس 5 گیگاهرتز با سرعت 433Mbps و فرکانس 2.4 گیگاهرتز با سرعت 300Mbps
 • این مودم روتر دارای 3 آنتن خارجی جهت تقویت سیگنال WiFi برای پوشش‌دهی جهات و مناطق بیشتر
 • دارای 3 پورت اترنت گیگ 10/100/1000 مخصوص LAN و 1 پورت اترنت گیگ 10/100/1000 مخصوص WAN/LAN
 • دارای 1 پورت RJ11
 • دارای 2 پورت USB
 • ابعاد این مودم روتر برابر 245x 181 x 90 میلیمتر
 • دارای استاندارد جهانی CE, FCC, RCM, RoHS

مودم روتر Archer D9 تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • مودم روتر +ADSL2 دوبانده گیگابیت AC1900
 • فعالیت مودم روتر در دو باندبه صورت همزمان
 • فعال در فرکانس 5 گیگاهرتز با سرعت 1300Mbps و فرکانس 2.4 گیگاهرتز با سرعت 600Mbps
 • این مودم روتر دارای 3 آنتن خارجی جهت تقویت سیگنال WiFi برای پوشش‌دهی جهات و مناطق بیشتر
 • دارای 3 پورت اترنت گیگ 10/100/1000 مخصوص LAN و 1 پورت اترنت گیگ 10/100/1000 مخصوص WAN/LAN
 • دارای 1 پورت RJ11
 • دارای 2 پورت USB
 • دارای CPU دو هسته‌ای 1GHz
 • ابعاد این مودم روتر برابر 221x 86 x 168.5 میلیمتر
 • دارای استاندارد جهانی CE, FCC, RCM, RoHS

مودم روتر Archer D7b تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • مودم روتر +ADSL2 دوبانده گیگابیت AC1750
 • فعالیت مودم روتر در دو باندبه صورت همزمان
 • فعال در فرکانس 5 گیگاهرتز با سرعت 1300Mbps و فرکانس 2.4 گیگاهرتز با سرعت 450Mbps
 • این مودم روتر دارای 3 آنتن خارجی جهت تقویت سیگنال WiFi برای پوشش‌دهی جهات و مناطق بیشتر
 • دارای 3 پورت اترنت گیگ 10/100/1000 مخصوص LAN و 1 پورت اترنت گیگ 10/100/1000 مخصوص WAN/LAN
 • دارای 1 پورت RJ11
 • دارای 2 پورت USB
 • ابعاد این مودم روتر برابر 229x 160 x 37 میلیمتر
 • دارای استاندارد جهانی CE, FCC, RCM, RoHS

مودم روتر Archer D7 تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • مودم روتر +ADSL2 دوبانده گیگابیت AC1750
 • فعالیت مودم روتر در دو باندبه صورت همزمان
 • فعال در فرکانس 5 گیگاهرتز با سرعت 1300Mbps و فرکانس 2.4 گیگاهرتز با سرعت 450Mbps
 • این مودم روتر دارای 3 آنتن خارجی جهت تقویت سیگنال WiFi برای پوشش‌دهی جهات و مناطق بیشتر
 • دارای 3 پورت اترنت گیگ 10/100/1000 مخصوص LAN و 1 پورت اترنت گیگ 10/100/1000 مخصوص WAN/LAN
 • دارای 1 پورت RJ11
 • دارای 2 پورت USB
 • ابعاد این مودم روتر برابر 229x 160 x 37 میلیمتر
 • دارای استاندارد جهانی CE, FCC, RCM, RoHS

مودم روتر Archer D50 تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • مودم روتر +ADSL2 دوبانده گیگابیت AC1200
 • فعالیت مودم روتر در دو باندبه صورت همزمان
 • فعال در فرکانس 5 گیگاهرتز با سرعت 867Mbps و فرکانس 2.4 گیگاهرتز با سرعت 300Mbps
 • این مودم روتر دارای 2 آنتن خارجی جهت تقویت سیگنال WiFi برای پوشش‌دهی جهات و مناطق بیشتر
 • دارای 3 پورت اترنت فست 10/100 مخصوص LAN و 1 پورت اترنت فست 10/100 مخصوص WAN/LAN
 • دارای 1 پورت RJ11
 • دارای 1 پورت USB
 • ابعاد این مودم روتر برابر 202mm x 141mm x 33.6mm
 • دارای استاندارد جهانی CE, FCC, RoHS

مودم روتر Archer D5 تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • مودم روتر +ADSL2 دوبانده گیگابیت AC1200
 • فعالیت مودم روتر در دو باندبه صورت همزمان
 • فعال در فرکانس 5 گیگاهرتز با سرعت 867Mbps و فرکانس 2.4 گیگاهرتز با سرعت 300Mbps
 • این مودم روتر دارای 3 آنتن خارجی جهت تقویت سیگنال WiFi برای پوشش‌دهی جهات و مناطق بیشتر
 • دارای 3 پورت اترنت گیگ 10/100/1000 مخصوص LAN و 1 پورت اترنت گیگ 10/100/1000 مخصوص WAN/LAN
 • دارای 1 پورت RJ11
 • دارای 2 پورت USB
 • ابعاد این مودم روتر برابر 229x 160 x 37 میلیمتر
 • دارای استاندارد جهانی CE, FCC, RCM, RoHS

مودم روتر Archer D20 تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • مودم روتر +ADSL2 دوبانده گیگابیت AC750
 • فعالیت مودم روتر در دو باندبه صورت همزمان
 • فعال در فرکانس 5 گیگاهرتز با سرعت 433Mbps و فرکانس 2.4 گیگاهرتز با سرعت 300Mbps
 • این مودم روتر دارای 2 آنتن خارجی جهت تقویت سیگنال WiFi برای پوشش‌دهی جهات و مناطق بیشتر
 • دارای 3 پورت اترنت فست 10/100 مخصوص LAN و 1 پورت اترنت فست 10/100 مخصوص WAN/LAN
 • دارای 1 پورت RJ11
 • دارای 1 پورت USB
 • ابعاد این مودم روتر برابر 307x 223 x 70 میلیمتر
 • دارای استاندارد جهانی CE, FCC, RCM, RoHS

مودم روتر Archer D2 تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • مودم روتر +ADSL2 دوبانده گیگابیت AC750
 • فعالیت روتر در دو باندبه صورت همزمان
 • فعالیت در فرکانس 5 گیگاهرتز با سرعت 433Mbps و فرکانس 2.4 گیگاهرتز با سرعت 300Mbps
 • این روتر دارای 3 آنتن خارجی جهت تقویت سیگنال WiFi برای پوشش‌دهی جهات و مناطق بیشتر
 • دارای 3 پورت اترنت گیگ 10/100/1000 مخصوص LAN و 1 پورت اترنت گیگ 10/100/1000 مخصوص WAN/LAN
 • دارای 1 پورت RJ11
 • دارای 1 پورت USB
 • ابعاد این روتر برابر 229x 160 x 37 میلیمتر
 • دارای استاندارد جهانی CE, FCC, RCM, RoHS
اسکرول به بالا

سبد خرید فروشگاه

بسته

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خرید کنید

ورود و ثبت نام
شبکه دیده بان
ارسال در WhatsApp