تجهیزات پسیو

نمایش 27 نتیجه

نمایش:

رک HP ایستاده ۴۲ یونیت عمق ۱۰۰ دهانه ۸۰

نکات مهم
 • محفظه رک ایستاده برند HP
 • دارای 42 یونیت
 • دارای عمق 100 سانتیمتر
 • دارای دهانه 80 سانتیمتر
 • دارای چهار عدد چرخ
 • امکان نصب 4 عدد خنک‌کننده (FAN)

رک HP ایستاده ۴۲ یونیت عمق ۱۰۰

نکات مهم
 • محفظه رک ایستاده برند HP
 • دارای 42 یونیت
 • دارای عمق 100 سانتیمتر
 • دارای ابعاد استاندارد 19 اینچ
 • دارای چهار عدد چرخ
 • امکان نصب 4 عدد خنک‌کننده (FAN)

رک HP ایستاده ۴۲ یونیت عمق ۸۰

نکات مهم
 • محفظه رک ایستاده برند HP
 • دارای 42 یونیت
 • دارای عمق 80 سانتیمتر
 • دارای ابعاد استاندارد 19 اینچ
 • دارای چهار عدد چرخ
 • امکان نصب 4 عدد خنک‌کننده (FAN)

رک HP ایستاده ۴۲ یونیت عمق ۶۰

نکات مهم
 • محفظه رک ایستاده برند HP
 • دارای 42 یونیت
 • دارای عمق 60 سانتیمتر
 • دارای ابعاد استاندارد 19 اینچ
 • دارای چهار عدد چرخ
 • امکان نصب 4 عدد خنک‌کننده (FAN)

سینی ثابت رک دویونیت آلفا

نکات مهم
 • سینی ثابت مخصوص رک برند آلفا
 • دو یونیت
 • دارای بدنه تمام فلزی با استحکام بالا
 • رنگ ضدخش الکترواستاتیک
 • دارای گوشواره جهت نصب آسان

سینی ثابت رک عمق ۱۰۰ آلفا

نکات مهم
 • سینی ثابت مخصوص رک برند آلفا
 • دارای عمق 100 سانتیمتر
 • ابعاد استاندارد 19 اینچ
 • دارای بدنه تمام فلزی با استحکام بالا
 • رنگ ضدخش الکترواستاتیک

سینی ثابت رک عمق ۸۰ آلفا

نکات مهم
 • سینی ثابت مخصوص رک برند آلفا
 • دارای عمق 80 سانتیمتر
 • ابعاد استاندارد 19 اینچ
 • دارای بدنه تمام فلزی با استحکام بالا
 • رنگ ضدخش الکترواستاتیک

سینی ثابت رک عمق ۶۰ آلفا

نکات مهم
 • سینی ثابت مخصوص رک برند آلفا
 • دارای عمق 60 سانتیمتر
 • ابعاد استاندارد 19 اینچ
 • دارای بدنه تمام فلزی با استحکام بالا
 • رنگ ضدخش الکترواستاتیک

سینی ثابت رک دیواری عمق ۶۰ آلفا

نکات مهم
 • سینی ثابت مخصوص رک دیواری برند آلفا
 • دارای عمق 60 سانتیمتر
 • ابعاد استاندارد 19 اینچ
 • دارای بدنه تمام فلزی با استحکام بالا
 • رنگ ضدخش الکترواستاتیک

سینی ثابت رک دیواری عمق ۴۵ آلفا

نکات مهم
 • سینی ثابت مخصوص رک دیواری برند آلفا
 • دارای عمق 45 سانتیمتر
 • ابعاد استاندارد 19 اینچ
 • دارای بدنه تمام فلزی با استحکام بالا
 • رنگ ضدخش الکترواستاتیک

رک آلفا ۴ یونیت عمق ۴۰

نکات مهم
 • محفظه رک دیواری برند آلفا
 • دارای 4 یونیت
 • دارای عمق 40 سانتیمتر
 • دارای بدنه تمام فلزی با استحکام بالا
 • رنگ بدنه ضدخش الکترواستاتیک
 • درب جلو شیشه‌ای با قاب فلزی
 • امکان عبور کابل از سقف و پشت رک
 • دارای درب بغل ثابت
 • بدون متعلقات

رک آلفا ۴ یونیت عمق ۴۵

نکات مهم
 • محفظه رک دیواری برند آلفا
 • دارای 4 یونیت
 • دارای عمق 45 سانتیمتر
 • دارای بدنه تمام فلزی با استحکام بالا
 • رنگ بدنه ضدخش الکترواستاتیک
 • درب جلو شیشه‌ای با قاب فلزی
 • امکان عبور کابل از سقف و پشت رک
 • دارای درب بغل ثابت
 • بدون متعلقات

رک آلفا ۶ یونیت عمق ۴۵

نکات مهم
 • محفظه رک دیواری برند آلفا
 • دارای 6 یونیت
 • دارای عمق 45 سانتیمتر
 • دارای بدنه تمام فلزی با استحکام بالا
 • رنگ بدنه ضدخش الکترواستاتیک
 • درب جلو شیشه‌ای با قاب فلزی
 • امکان عبور کابل از سقف و پشت رک
 • دارای درب بغل ثابت
 • بدون متعلقات

رک آلفا ۷ یونیت عمق ۴۵

نکات مهم
 • محفظه رک دیواری برند آلفا
 • دارای 7 یونیت
 • دارای عمق 45 سانتیمتر
 • دارای بدنه تمام فلزی با استحکام بالا
 • رنگ بدنه ضدخش الکترواستاتیک
 • درب جلو شیشه‌ای با قاب فلزی
 • امکان عبور کابل از سقف و پشت رک
 • دارای درب بغل بازشو با قفل سوئیچی
 • بدون متعلقات

رک آلفا ۹ یونیت عمق ۴۵

نکات مهم
 • محفظه رک دیواری برند آلفا
 • دارای 9 یونیت
 • دارای عمق 45 سانتیمتر
 • دارای بدنه تمام فلزی با استحکام بالا
 • رنگ بدنه ضدخش الکترواستاتیک
 • درب جلو شیشه‌ای با قاب فلزی
 • امکان عبور کابل از سقف و پشت رک
 • دارای درب بغل بازشو جهت دسترسی راحت به تجهیزات
 • درب بغل دارای قفل سوئیچی
 • بدون متعلقات

رک آلفا ۷ یونیت عمق ۶۰

نکات مهم
 • محفظه رک دیواری برند آلفا
 • دارای 7 یونیت
 • دارای عمق 60 سانتیمتر
 • دارای بدنه تمام فلزی با استحکام بالا
 • رنگ بدنه ضدخش الکترواستاتیک
 • درب جلو شیشه‌ای با قاب فلزی
 • امکان عبور کابل از سقف و پشت رک
 • دارای درب بغل بازشو با قفل سوئیچی
 • بدون متعلقات

رک آلفا ۹ یونیت عمق ۶۰

نکات مهم
 • محفظه رک دیواری برند آلفا
 • دارای 9 یونیت
 • دارای عمق 60 سانتیمتر
 • دارای بدنه تمام فلزی با استحکام بالا
 • رنگ بدنه ضدخش الکترواستاتیک
 • درب جلو شیشه‌ای با قاب فلزی
 • امکان عبور کابل از سقف و پشت رک
 • دارای درب بغل بازشو با قفل سوئیچی
 • بدون متعلقات

رک آلفا ۱۲ یونیت عمق ۶۰

نکات مهم
 • محفظه رک دیواری برند آلفا
 • دارای 12 یونیت
 • دارای عمق 60 سانتیمتر
 • دارای بدنه تمام فلزی با استحکام بالا
 • درب جلو شیشه‌ای با قاب فلزی
 • امکان عبور کابل از سقف و پشت رک
 • دارای درب بغل بازشو با قفل سوئیچی
 • بدون متعلقات

رک آلفا ۲۲ یونیت عمق ۶۰

نکات مهم
 • محفظه رک ایستاده برند آلفا
 • دارای 22 یونیت
 • دارای عمق 60 سانتیمتر
 • دارای درب شیشه‌ای با قاب فلزی
 • دارای ریل عمودی 19 اینچ
 • دارای قفل سوئیچی
 • دارای چهار عدد چرخ زیر رک
 • دارای 1 عدد خنک کننده (FAN)

رک آلفا ۲۷ یونیت عمق ۶۰

نکات مهم
 • محفظه رک ایستاده برند آلفا
 • دارای 27 یونیت و عمق 60 سانتیمتر
 • دارای بدنه تمام فلزی
 • دارای درب شیشه‌ای سکوریت
 • دارای ریل عمودی با فاصله‌ی 19 اینچ
 • دارای قفل سوئیچی
 • دارای چهار عدد چرخ زیر رک
 • دارای 1 عدد خنک کننده (FAN)

رک آلفا ۳۲ یونیت عمق ۸۰

نکات مهم
 • محفظه رک ایستاده برند آلفا
 • دارای 32 یونیت
 • دارای عمق 80 سانتیمتر
 • دارای عرض دهانه 60 سانتیمتر
 • دارای درب شیشه‌ای نشکن با فریم فلزی
 • دارای ریل عمودی با فاصله‌ی 19 اینچ
 • دارای قفل سوئیچی
 • دارای 4 درب در 4 طرف
 • دارای چهار عدد چرخ زیر رک
 • دارای یک سینی ثابت
 • دارای 1 عدد خنک کننده (FAN)

چنگک کادر فلزی سوپیتا

نکات مهم
 • تعداد : 100 عدد
 • قابلیت : جهت نصب بر روی کادر فلزی برای نصب کادر بر روی قوطی توکار

قاب پهن تک پورت سوپیتا

نکات مهم

ابعاد : 45 * 45 میلیمتر

تعداد در بسته : 35 عدد

قابلیت : جهت نصب انواع سوکت کیستون شبکه و تلفن

شاسی زنگ پهن سوپیتا

نکات مهم
 • ابعاد : 45 * 45 میلیمتر
 • تعداد در بسته : 24 عدد
 • توان : 10 آمپر
 • ولتاژ : 220 – 250 ولت

شاسی زنگ باریک سوپیتا

نکات مهم
 • ابعاد : 45 * 22.5 میلیمتر
 • تعداد در بسته : 48 عدد
 • توان : 10 آمپر
 • ولتاژ : 220 – 250 ولت

حلقه بدون چنگک طرح موزاییک سوپیتا

نکات مهم
 • ابعاد حلقه : 45 * 45 mm
 • تعداد در بسته : 40 عدد
 • قابلیت حلقه : جهت نصب انواع مکانیزم بر روی باکس و دیوار
اسکرول به بالا

سبد خرید فروشگاه

بسته

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خرید کنید

ورود و ثبت نام
شبکه دیده بان
ارسال در WhatsApp