پاورلاین تی‌پی‌لینک

نمایش 28 نتیجه

نمایش:

پاورلاین TL-WPA9610 KIT تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • آداپتور پاورلاین AV2000
 • دو بانده با سرعت انتقال AC1200 – Wi-Fi
 • TL-WPA9610 دارای 1 پورت گیگابیت اترنت
 • TL-PA9020 دارای 2 پورت گیگابیت اترنت
 • سرعت بیشتر
 • امنیت شبکه
 • سازگار با استاندارد HomePlug AV2
 • دارای نشانگر LED برای Power, Powerline, Ethernet, 2.4G Wi-Fi, 5G Wi-Fi
 • دارای دکمه Pair, Reset, LED On/Off, Wi-Fi Clone

پاورلاین TL-WPA8730 KIT تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • آداپتور پاورلاین AV1200
 • دو بانده با سرعت انتقال AC1750 – Wi-Fi
 • TL-WPA8730 دارای 3 پورت گیگابیت اترنت
  TL-PA8010P دارای 1 پورت گیگابیت اترنت
 • سرعت بیشتر
 • امنیت شبکه
 • سازگار با استاندارد HomePlug AV2
 • دارای نشانگر LED برای PWR, PLC, ETH, 2.4G Wi-Fi, 5G Wi-Fi
 • دارای دکمه Pair, Wi-Fi Clone, Reset, LED

پاورلاین TL-WPA8631P KIT تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • آداپتور پاورلاین AV1300
 • دو بانده با سرعت انتقال AC1200 – Wi-Fi
 • TL-WPA8631P دارای 3 پورت گیگابیت اترنت
  TL-PA8010P دارای 1 پورت گیگابیت اترنت
 • سرعت بیشتر
 • امنیت شبکه
 • سازگار با استاندارد HomePlug AV2
 • دارای نشانگر LED برای Power, Powerline, Ethernet, Wi-Fi (2.4 GHz), Wi-Fi (5 GHz)
 • دارای دکمه Pair, LED On/Off, Wi-Fi, Reset

پاورلاین TL-WPA8630P KIT تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • آداپتور پاورلاین AV1200
 • دو بانده با سرعت انتقال AC1200 – Wi-Fi
 • TL-WPA8630P دارای 3 پورت گیگابیت اترنت
  TL-PA8010P دارای 1 پورت گیگابیت اترنت
 • سرعت بیشتر
 • امنیت شبکه
 • سازگار با استاندارد HomePlug AV2
 • دارای نشانگر LED برای Power, Powerline, Ethernet, 2.4G Wi-Fi, 5G Wi-Fi
 • دارای دکمه Pair, Reset, LED On/Off, Wi-Fi Clone

پاورلاین TL-WPA8630 KIT تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • آداپتور پاورلاین Wi-Fi AC
 • با سرعت انتقال AC1300
 • دارای 1 پورت گیگابیت اترنت
 • سرعت بیشتر
 • امنیت شبکه
 • سازگار با استاندارد HomePlug AV2
 • دارای نشانگر LED برای Power, Powerline, Ethernet, 2.4G Wi-Fi, 5G Wi-Fi
 • دارای دکمه Pair, Reset, LED On/Off, Wi-Fi Clone

پاورلاین TL-WPA7510 KIT تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • آداپتور پاورلاین Wi-Fi Extender AV1000
 • 2 عدد پاورلاین TL-WPA7510و TL-PA7010
 • دارای 1 پورت گیگابیت اترنت
 • سرعت بیشتر
 • امنیت شبکه
 • سازگار با استاندارد HomePlug AV2
 • دارای نشانگر LED برای Power, Powerline, Ethernet, 2.4G Wi-Fi, 5G Wi-Fi
 • دارای دکمه Pair, LED On/Off, Wi-Fi/Wi-Fi Clone, Reset

پاورلاین TL-WPA4530 KIT تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • توسعه‌دهنده AC750 Wi-Fi
 • آداپتور پاورلاین AV500
 • 2 عدد پاورلاین TL-WPA4530و TL-PA4020P
 • TL-WPA4530 دارای 3 پورت فست اترنت
  TL-PA4020P دارای 2 پورت فست اترنت
 • سرعت بیشتر
 • امنیت شبکه
 • سازگار با استاندارد HomePlug AV
 • دارای نشانگر LED برای Power, Powerline, Ethernet, 2.4G Wi-Fi, 5G Wi-Fi
 • دارای دکمه Pair, LED On/Off, Wi-Fi/Wi-Fi Clone, Reset

پاورلاین TL-WPA4226 KIT تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • آداپتور پاورلاین AV600
 • 1 عدد اکستندر Wi-Fi 300Mbps ،TL-WPA4220
 • 1 عدد TL-PA4020P
 • TL-WPA4220 دارای 2 پورت فست اترنت
 • TL-PA4020P دارای 2 پورت فست اترنت
 • سرعت بیشتر
 • امنیت شبکه
 • سازگار با استاندارد HomePlug AV1
 • دارای نشانگر LED برای Power, Powerline, Ethernet, Wi-Fi
 • دارای دکمه Pair Button, Wi-Fi Button, Reset Button

پاورلاین TL-WPA4220 KIT تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • آداپتورهای پاورلاین AV600
 • اکستندر Wi-Fi 300Mbps
 • دو عدد پاورلاین TL-WPA4220 و TL-PA4010
 • TL-WPA4220 دارای 2 پورت فست اترنت
 • TL-PA4010 دارای 1 پورت فست اترنت
 • سرعت بیشتر
 • امنیت شبکه
 • سازگار با استاندارد HomePlug AV2
 • دارای نشانگر LED برای PWR, PLC, ETH, Wi-Fi/Wi-Fi Clone
 • دارای دکمه Pair, Reset, Wi-Fi/Wi-Fi Clone

پاورلاین TL-WPA4220 تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • آداپتور پاورلاین AV600
 • دارای 2 پورت فست اترنت
 • سرعت بیشتر
 • امنیت شبکه
 • سازگار با استاندارد HomePlug AV2
 • دارای نشانگر LED برای Power, Powerline, Ethernet, Wi-Fi
 • دارای دکمه Pair, Reset, Wi-Fi/Wi-Fi Clone

پاورلاین TL-PA9020P KIT تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • 2 عدد آداپتور پاورلاین AV2000
 • دارای 2 پورت گیگابیت اترنت
 • سرعت بیشتر
 • امنیت شبکه
 • سازگار با استاندارد HomePlug AV2
 • دارای نشانگر LED برای Power, Powerline, Ethernet
 • دارای دکمه Pair

پاورلاین TL-PA9020 KIT تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • 2 عدد آداپتور پاورلاین AV2000
 • دارای 2 پورت گیگابیت اترنت
 • سرعت بیشتر
 • امنیت شبکه
 • سازگار با استاندارد HomePlug AV2
 • دارای نشانگر LED برای Power, Powerline, Ethernet
 • دارای دکمه Pair

پاورلاین TL-PA8030P KIT تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • 2 عدد آداپتور Passthrough پاورلاین AV1300
 • دارای 3 پورت گیگابیت اترنت
 • سرعت بیشتر
 • امنیت شبکه
 • سازگار با استاندارد HomePlug AV2
 • دارای نشانگر LED برای PWR, PLC, ETH
 • دارای دکمه Pair

پاورلاین TL-PA8010P KIT تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • 2 عدد آداپتور استارتر پاورلاین AV1200
 • دارای 1 پورت گیگابیت اترنت
 • سرعت بیشتر
 • امنیت شبکه
 • سازگار با استاندارد HomePlug AV2
 • دارای نشانگر LED برای PWR, PLC, ETH
 • دارای دکمه Pair

پاورلاین TL-PA8010 KIT تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • 2 عدد آداپتور استارتر پاورلاین AV1200
 • دارای 1 پورت گیگابیت اترنت
 • سرعت بیشتر
 • امنیت شبکه
 • سازگار با استاندارد HomePlug AV2
 • دارای نشانگر LED برای PWR, PLC, ETH
 • دارای دکمه Pair

پاورلاین TL-PA7020P KIT تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • 2 عدد آداپتور پاورلاین AV1000
 • دارای 2 پورت گیگابیت اترنت
 • سرعت بیشتر
 • امنیت شبکه
 • سازگار با استاندارد HomePlug AV2
 • دارای نشانگر LED برای PWR, PLC, ETH
 • دارای دکمه Pair

پاورلاین TL-PA7020 KIT تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • 2 عدد آداپتور پاورلاین AV1000
 • دارای 2 پورت گیگابیت اترنت
 • سرعت بیشتر
 • امنیت شبکه
 • سازگار با استاندارد HomePlug AV2
 • دارای نشانگر LED برای PWR, PLC, ETH
 • دارای دکمه Pair

پاورلاین TL-PA7017P KIT تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • 2 عدد آداپتور Passthrough پاورلاین AV1000
 • دارای 1 پورت گیگابیت اترنت
 • سرعت بیشتر
 • امنیت شبکه
 • سازگار با استاندارد HomePlug AV2
 • دارای نشانگر LED برای Power, Powerline, Ethernet
 • دارای دکمه Pair

پاورلاین TL-PA7017 KIT تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • 2 عدد آداپتور پاورلاین AV1000
 • دارای 1 پورت گیگابیت اترنت
 • سرعت بیشتر
 • امنیت شبکه
 • سازگار با استاندارد HomePlug AV2
 • دارای نشانگر LED برای Power, Powerline, Ethernet
 • دارای دکمه Pair/Reset

پاورلاین TL-PA7017 تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • آداپتور پاورلاین AV1000
 • دارای 1 پورت گیگابیت اترنت
 • سرعت بیشتر
 • امنیت شبکه
 • سازگار با استاندارد HomePlug AV2
 • دارای نشانگر LED برای Power, Powerline, Ethernet
 • دارای دکمه Pair/Reset

پاورلاین TL-PA7010P KIT تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • 2 عدد آداپتور پاورلاین AV1000
 • دارای 1 پورت گیگابیت اترنت
 • سرعت بیشتر
 • امنیت شبکه
 • سازگار با استاندارد HomePlug AV2
 • دارای نشانگر LED برای PWR, PLC, ETH
 • دارای دکمه Pair

پاورلاین TL-PA7010 KIT تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • 2 عدد آداپتور پاورلاین AV1000
 • دارای 1 پورت گیگابیت اترنت
 • سرعت بیشتر
 • امنیت شبکه
 • سازگار با استاندارد HomePlug AV2
 • دارای نشانگر LED برای PWR, PLC, ETH
 • دارای دکمه Pair/Reset

پاورلاین TL-PA6010KIT تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • 2 عدد آداپتور پاورلاین AV600
 • دارای 1 پورت گیگابیت اترنت
 • سرعت بیشتر
 • امنیت شبکه
 • سازگار با استاندارد HomePlug AV
 • دارای نشانگر LED برای PWR, PLC, ETH
 • دارای دکمه Pair

پاورلاین TL-PA4026 KIT تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • آداپتور پاورلاین AV500
 • آداپتور پاورلاین TL-PA4010 و TL-PA4020
 • دارای 2 پورت فست اترنت
 • سرعت بیشتر
 • امنیت شبکه
 • سازگار با استاندارد HomePlug AV
 • دارای نشانگر LED برای PWR, PLC, ETH
 • دارای دکمه Pair

پاورلاین TL-PA4020PT KIT تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • 3 عدد آداپتور پاورلاین AV500
 • دارای 2 پورت فست اترنت
 • سرعت بیشتر
 • امنیت شبکه
 • سازگار با استاندارد HomePlug AV
 • دارای نشانگر LED برای Power, Powerline, Ethernet
 • دارای دکمه Pair

پاورلاین TL-PA4010P KIT تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • دو عدد آداپتور پاورلاین AV500
 • با کیت راه انداز AC Pass Through
 • دارای 1 پورت فست اترنت
 • سرعت بیشتر
 • امنیت شبکه
 • سازگار با استاندارد HomePlug AV
 • دارای نشانگر LED برای Power, Powerline, Ethernet
 • دارای دکمه Pair

پاورلاین TL-PA4010 KIT تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • دو عدد آداپتور پاورلاین نانو AV600
 • دارای 1 پورت فست اترنت
 • سرعت بیشتر
 • امنیت شبکه
 • سازگار با استاندارد HomePlug AV
 • دارای نشانگر LED برای Power, Powerline, Ethernet
 • دارای دکمه Pair

پاورلاین TL-PA4010 تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • آداپتور پاورلاین نانو AV500
 • دارای 1 پورت فست اترنت
 • سرعت بیشتر
 • امنیت شبکه
 • یازگار با استاندارد HomePlug AV
 • دارای نشانگر LED برای PWR, PLC, ETH
 • دارای دکمه Pair
اسکرول به بالا

سبد خرید فروشگاه

بسته

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خرید کنید

ورود و ثبت نام
شبکه دیده بان
ارسال در WhatsApp